Lægen

Læge
Lægen

Døden til lægen

Her doctor meyster in der arstzedye
ik hebbe jw rede gheeschet wol dryge
noch meyne gy leyder lenger to leuen
vnde willen jw nicht thu gade geuen
legget wech dat glaß unde scheydet dar van
vnde seet wu wol ik iw vordantzen kan

Hr. Doktor mester i lægekunsten.
Jeg har allerede spurgt Dem tre gange
Stadig tænker De desværre at leve længere,
og vil ikke give Dem til Gud.
Læg glasset væk,(1) og skil Dem derfra,
og se hvor godt jeg kan danse for(2) Dem.

Lægen

Och almechtige god gef du my nu rath
wente dat water is utermaten quat
ik solde wol up dy abbeteken ghan
(wente i)k sie den dot harde vor my stan
(dar jeg)en wasset keyn krut in den garden
(her j)hesu woldestu myner warten

Oh almægtige Gud, giv du mig nu råd,
for vandet er overordentligt slemt,
Jeg skulle vel gå til apoteket,
for jeg ser Døden stå tæt foran mig.
Imod dette vokser ingen urt i haven(3)
Herre Jesus, vil du vente på mig!

Bemærk, at lægen kommer blandt de gejstlige. Se kommentarerne om rækkefølgen. Lægens vers minder en del om lægen i Dodendantz. Se evt. en sammenligning mellem Berlins dødedans og Dodendantz.

Fodnoter: (1) (2) (3)

Læge med urinprøve fra dødedansen i Lübeck.
Læge med urinprøve

Glas . . .: urinprøve. Uundværlig del af lægekunsten i middelalderen. Se billedet til højre.

danse for. . .: at danse for er at udføre trinene, så partneren eller publikum kan lære dansen.

»Contra vim mortis, non est medicamen in hortis« - mod Dødens magt er der ingen medikamenter i (urte)haven.