Præsten

Præst
Præsten

Døden til præsten

Her kerkhere jw is vele bevalen
ik byn dy doet ik wyl jw nu ok halen
jw was yo uter maten walgelungen
wen gy dat requiem hadden ghesunghen
hevet dat nu ok van jwert wegen an(e)
ik wyl jw vortreden also ik wan(e)

Hr. sognepræst, meget er betroet Dem.
Jeg er Døden, jeg vil også tage Dem nu.
De var altid umådeligt vellykket,
når De havde sunget rekviemmet.
Hæv den [sangen] nu også for Deres skyld
Jeg vil træde foran Dem, som jeg er vant til.

Præsten

Och alweldyge god wat is dat leuent
sinte deme dat vns allen is ghegeuen
wen de doed kummet snelliken thu steruen
ach muchte ik gades hulde my weruen
so wolde ik vroliken met dy syngen
help nu jhesu so mag my wol ghelingen

Åh almægtige Gud, hvad er livet,
siden det er os alle givet,
når Døden kommer, hurtigt at dø?
Ak, kunne jeg erhverve mig Guds yndest,
så ville jeg glad synge med dig.
Hjælp nu Jesus, så det må gå godt for mig.