Officialen

Official
Officialen

Døden til officialen

Gy kluge wyse man her official
jw tidebuck ys yo dat decretal
got hadde jw vele wilkor gheuen
muchte gy nu hir ewichliken leuen
wat helpet dat gy vele appellyeren
gy muthen met my im dantz hauiren

De kloge, vise mand - Hr. Official(1)
Deres tidebog er sandelig dekretalet.(2)
God har givet Dem meget magt
Ønsker De nu at leve evigt her?.
Hvad hjælper det, at De apellerer meget?
De må feste med mig i dansen.

Officialen

Och dot ik hebbe dat wol eer gelesen
dat dynes richtes nymant kan ghenesen
dy richter ys so hoch besetin een man
dat van em nymant wol appellyren kan.
wat helpet dat ik vele blase den wynt
sunder help my nu jhesu marienn kynt

Åh Død, jeg har allerede læst det rigtigt.
At din domstol kan ingen unddrage sig.
Dommeren er så højtstående en mand
at fra ham kan ingen vel appellere.
Hvad hjælper det, at jeg blæser vinden meget?(3)
Men hjælp mig nu, Jesus, Marias barn.

Fodnoter: (1) (2) (3)

Official . . .: Den katolske biskops vikar ved den kirkelige domstol. (tidligere)(kirke)embedsmand. (Gyldendals Fremmedord)

Dekretal . . .: Et paveligt dekret (eller en samling af pavelige dekreter).

At blæse vinden . . .: Et udtryk, der betyder "formålsløse gerninger".

Jvf. Brant's Narrenschiff: »Wer bett, und weiszt nit was er bett, der bloszt den wint und slecht den schet« dvs.: "Den der beder og ikke ved, hvad han beder om, han blæser vinden og slår skyggen".