Kordegnen

Kordegnen
Kordegnen

Døden til kordegnen

Her koster van der kercken kamet h(er)
gy synt hyr gewesen alze eyn vorbeder
ik wil vor an den dantz met jw spring(hen)
dat jw de slotelle alle scholen klyngh(en)
legget dat tidebuck snel uth jwer hant
ik byn dy dot ik neme nymandes pant

Hr. kordegn fra kirken - kom her
De har her været som en bønneleder.
Jeg vil springe foran i dansen med Dem(1)
så alle nøglerne skal klinge på Dem.
Læg tidebogen(2) hurtigt ud af Deres hånd.
Jeg er Døden; jeg tager ingens pant.

Kordegnen

Och gude dot friste my doch noch eyn iar
wente myn leuent ys noch ghar unklar
hadde ik wol....vel gudes ghedan
so muchte ik nu frolicken met dy gaen
och we sal ik nu nicht (lenger meyr) beyden
dat lydent jhesu muchte my nu scheyden

Åh gode Død, giv mig dog endnu et års frist.
for mit liv er endnu helt ufærdigt.
Havde jeg vel ..... gjort meget godt,
så kunne jeg nu gå glad med dig.
Åh ve, skal jeg nu ikke længere mere vente.
Jesus' lidelser må befri mig nu.

Den første deltager i dansen er degnen. Han er den lavest rangerede af de gejstlige deltagere i dansen, men samtidigt er det ham, der har nøglerne til kirken (»alle nøglerne skal klinge på Dem«), og han er den første, sognebørnene møder, når han lukker dem ind i kirken.

Fodnoter: (1) (2)

Bemærk ordspillet: Ordet "vorbeder" betyder bønneleder, og Døden vil have bønnelederen til at lede dødedansen som en forandanser.

I øvrigt kan det tyske ord "springen" ligesom på dansk betyde hoppe, danse og styrte afsted.

Eksempel på tidebog.
Tidebog

Tidebog . . .: Katolsk bønnebog med bønner og salmer til dagens faste bedetider.

Der er en separat sektion om tidebøger.