Franciskanermunken i prædikestolen

Franciskanermunk

Franciskanermunk i prædikestol

(Hyr ste)et dy bruder van sunte franciscus orden
(uppe) eyneme predickstul unde seeth ...
(leven wold)e gy sunder grot(e not)
(nu mute gi lide)n den bitteren doet
.............den konde an liuen
...............t syner....
............unde met myne..
.................litche.....
........... redyen..ik......
.......... den pypen wike
(bytterlyken s)terven ys dy erste sanck
(dy ande)r alzo dy klokkenklanck.
(dy drudde van) frunden syn vorgeten
(al)tydes dat svlle gy weten

Her står broderen af Skt. Frans' orden(1)
på en prædikestol og siger ...(2)
Leve vil I uden stor nød,
nu må I lide den bitre død
.............kunne i livet
.............
.............og med min
.............
.............
............. vige for fløjten
bitterligt at dø er den første sang
den anden som klokkeklangen
den tredje at blive glemt af venner.
Det skal I altid vide.(3)

Starten af dødedansen i Berlin.
Starten af dødedansen i Berlin

Bemærk de små fantasidyr, hvoraf det ene spiller sækkepibe - samme instrument som i Tallinn. I andre dødedanse er det altid dødninge, der leverer musikken.

Fodnoter: (1) (2) (3)

Giovanni Francesco Bernardone (Frans af Assisi - 1182-1226) grundlagde flere ordner. Franciskanere er prædikanter, og disse "gråbrødre" må ikke eje noget, men skal leve af almisser, de byggede dog kirker på grunde, som de fik tildelt.

Det er interessant, at Franciskaneren får lov til at indlede dødedansen i Mariakirken, der er en sognekirke og ikke er en del af franciskanernes kompleks.

Det er ikke helt klart, om der mangler noget her. De to første liner rimer ikke, og som litografiet øverst viser, er der plads til et ord eller to.

På den anden side har dette billede 14 linier tekst i modsætning til alle de andre scener, der har 12 linier. De to første linier kunne altså være en (urimet) introduktion, selvom de er skrevet med samme skrift som resten af teksten.

De "tre sange" minder en del om de 3 sange i Dodendantz. Se evt. en sammenligning mellem Berlins dødedans og Dodendantz