Hedningen

Hedningen
Basel's dødedans, Hedningen

Todt zum Heyden:
Komm falscher Hund vnd gottloß Mann,
   Dein Abgott dir nicht helffen kan,
Den Teuffel hast für GOtt geehrt,
   Derselb hat dein Gebet erhört.

Døden til Hedningen
Kom, falske hund og gudløse mand.
Din afgud kan ikke hjælpe dig.
Djævlen har du æret som Gud,
han har hørt din bøn.
 

Der Heyd
JVpiter, Neptunus vnd Pluton,
   Ihr höchsten Gött wöllt mich nicht lon:
Wann jhr all drey sind vnsterblich,
   Saturnus wöllst erbarmen dich.

Hedningen.
Jupiter, Neptun og Pluto.
I højeste guder - forlad mig ikke,
for I alle tre er udødelige.
Saturn forbarm dig.
Frölich: Døden er udstyret med bryster og slør.
Scharffenberg, Hedninger
Døden i Kleinbasel: "Muhammed kan ikke beskytte dig".
Büchel, Hedning

Frölichs billede af hedningen er noget forskelligt fra Merians. Billedet er spejlvendt, og hedningens kone er med, så Frölich kunne bruge det samme træsnit to gange. Døden har bryster og slør, men mange af Frölichs træsnit er ret frie fortolkninger, så det man skal næppe lægge for meget i.

Måske lyder det underligt, at der i Basel i den sene middelalder skulle have levet mennesker, der stadig bad til Jupiter, Neptun, Pluto og Saturn. Hvis man kigger på dødedansen i Kleinbasel (billedet til højre), kan man se, at hedningen og hans kone oprindeligt har bedt til Muhammed. I Kleinbasel siger Døden til hedningen: »Machmet mach dich nit bescirmen« (="Muhammed kan ikke beskytte dig"), og hedningen/tyrkeren klager over, at han må efterlade alle sine koner: »Ich mosz al min frawen lon«.

Efter at Kluber i 1568 tilføjede den tyrkiske kejser Süleyman I, den Storslåede allerbagerst i dansen, var der ikke behov for tyrkere på dette sted i dansen. Derfor blev tyrkerne ændret til "hedninge", der beder til de gamle romerske guder.

Engelsk oversættelse fra Beck, 1852
Death to the Pagan.The Pagan's reply.

Come, godless man and truthless whelp,
Your idol now can give no help;
Satan you did as God revere,
Now to your prayer he gives ear.

Jupiter, Neptune and Pluto,
Ye gods supreme, do'nt leave me so;
If you're immortal, all you three
Saturn, take pity upon me.

Varianter

Forskellige Kunstnere

Scharffenberg (1576)
Scharffenberg 1576: Hedninger
Merian (1621)
Merian 1621: Hedning
Chovin (1744)
Chovin 1744: Hedning
Büchel (1768)
Büchel 1768: Hedning
Büchel (1773)
Büchel 1773: Hedning
Feyerabend (1806)
Feyerabend 1806: Hedning
Beck (1852)
Beck 1852: Hedning
Stuckert (1858)
Stuckert 1858: Hedning