Den Blinde Mand

Den Blinde Mand
Basel's dødedans, Den Blinde Mand

Todt zum Blinden:
DEin Wegzeiger schneid ich dir ab,
   Tritt sittlich fallst mir sonst ins Grab,
Du armer blinder alter Stock,
   In deinem bösen bletzten Rock.

Døden til Den Blinde Mand
Jeg afskærer dig fra din vejviser.
Træd forsigtigt, ellers falder du i graven.
Din arme, blinde, gamle knark
i din elendige lappede frakke.
 

Der blind Mann:
EIn blinder Mann ein armer Mann,
   Sein Muß vnd Brodt nicht g'winnen kan,
Köndt nicht ein Tritt gehn ohn mein Hund:
   GOtt sey g'lobt, daß hie ist die Stund.

Den Blinde Mand.
En blind mand; en fattig mand,
kan ikke vinde sin mos og brød.
Jeg kan ikke gå et skridt uden min hund.
Gud være lovet, at tiden er inde.
Kleinbasel, Blind mand.
Büchel, Blind mand
Holbein's dødedans, den gamle mand.
Holbein Prøvetryk, Gammel mand

Hvis man sammenligner den blinde mand med det tilsvarende billede i Kleinbasel (billedet til venstre), ser man, at billedet oprindeligt har været langt mindre dynamisk: Døden henter blot den blinde ligesom alle de andre deltagere.

Ændringen er formentlig indført af Hans Kluber, da han renoverede maleriet i 1568. Her har Kluber formentlig kigget på Holbein's dødedans, hvor Døden er ved at lokke den gamle mand ned i den åbne grav (billedet til højre). Se også bogstavet W.

Engelsk oversættelse fra Beck, 1852
Death to the Blind man.The Blind man's reply.

Here I cut off your leader small,
Hold short, else in the ditch you'll fall;
You poor, blind, old and useless one
With your worn coat, torn, patched & done.

A poor blind man I must be led,
And cannot earn my daily bread;
Without my dog I'm stuck quite fast,
Thank God my hour has come at last.

Oversættelse fra Hess, 1841
Death to the Blindman.Answer of the Blindman.

Thy leader now I cut thee off,
Take care o'er in this grave thou'll drop,
You poor, and old blind stock,
In thy bad and pached coat.

A blindman is a poor man,
Who for his food no work do can
N'ere could I go without my hound,
God be praised, that my hour does sound.

Varianter

Forskellige Kunstnere

Merian (1621)
Merian 1621: Blind mand
Chovin (1744)
Chovin 1744: Blind mand
Büchel (1768)
Büchel 1768: Blind mand
Büchel (1773)
Büchel 1773: Blind mand
Feyerabend (1806)
Feyerabend 1806: Blind
Hess (1841)
Hess 1841: Blind mand
Beck (1852)
Beck 1852: Blind mand
Stuckert (1858)
Stuckert 1858: Blind mand
Curmer (1858)
Curmer 1858: Blind