Den Blinde Mand

Den Blinde Mand
Basel's dødedans, Den Blinde Mand
Todt zum Blinden:
DEin Wegzeiger schneid ich dir ab,
Tritt sittlich fallst mir sonst ins Grab,
Du armer blinder alter Stock,
In deinem bösen bletzten Rock.
Døden til Den Blinde Mand
Jeg afskærer dig fra din vejviser.
Træd forsigtigt, ellers falder du i graven.
Din arme, blinde, gamle knark
i din elendige lappede frakke.
 
Der blind Mann:
EIn blinder Mann ein armer Mann,
Sein Muß und Brodt nicht g'winnen kan,
Köndt nicht ein Tritt gehn ohn mein Hund:
GOtt sey g'lobt, daß hie ist die Stund.
Den Blinde Mand.
En blind mand; en fattig mand,
kan ikke vinde sin mos og brød.
Jeg kan ikke gå et skridt uden min hund.
Gud være lovet, at tiden er inde.
Klein-Basel, Blind mand.
Stregtegning efter Büchel
Klein-Basel: Den blinde mand
Holbein's dødedans, den gamle mand.
Holbein Prøvetryk, Gammel mand

Hvis man sammenligner den blinde mand med det tilsvarende billede i Klein-Basel (billedet til venstre), ser man, at billedet oprindeligt har været langt mindre dynamisk: Døden henter blot den blinde ligesom alle de andre deltagere.

Ændringen er formentlig indført af Hans Kluber, da han renoverede maleriet i 1568. Her har Kluber formentlig kigget på Holbein's dødedans, hvor Døden er ved at lokke den gamle mand ned i den åbne grav (billedet til højre). Se også bogstavet W.

Varianter

Forskellige Kunstnere

Merian (1621)
Merian 1621: Blind mand
Chovin (1744)
Chovin 1744: Blind mand
Feyerabend (1806)
Feyerabend 1806: Blind
Hess (1840)
Hess 1840: Blind mand
Beck (1852)
Beck 1852: Blind mand
Stuckert (1858)
Stuckert 1858: Blind mand
Curmer (1858)
Curmer 1858: Blind

Op til Basel's dødedans