Basel: Borgmesteren

Borgmesteren
Basel's dødedans, Borgmesteren

Todt zum Schultheiß:
HErr Schultheiß auff, dann es ist Zeit,
   Daß Leib vnd Seel miteinander streit,
Das thu ich auff der Leyren singen,
   Dem Liedlein mögen jhr nachspringen.

Døden til Borgmesteren
Hr. Borgmester, op, for det er tid,
at kroppen og sjælen strides med hinanden.
Det spiller jeg for Dem på liren.
Den lille melodi må De gerne danse efter.
 

Der Schultheiß:
MEin Ampt hab ich mit Fleiß versehen,
   Hoff es sey niemand vnrecht g'schehen:
Am G'richt dem Reichen wie dem Armen,
   O GOtt du wöllst dich mein erbarmen.

Borgmesteren.
Mit hverv har jeg passet med flid.
Jeg håber ikke, der er sket uret for nogen,
i retten - for rige som for fattige.
Åh Gud, forbarm dig over mig.
Detalje: Drejelire
Drejelire

Døden siger, at han vil spille på sin lire, og billedet viser, hvorledes han betjener håndtaget på sin drejelire.

Første halvdel af ordet "Schultheiß" er schuld. En Schultheiß er altså en mand, der bestemmer, hvilke forpligtelser resten af samfundet har. Som hans egne bemærkninger om "uret i retten" viser, havde en Schultheiß både udøvende og dømmende magt.

Afhængigt af tid og sted bruges Schultheiß om stillinger lige fra hertugens højre hånd til sognerådsformand. Som man kan se af de to nedenstående oversættelser, kunne det også fortolkes som dommer og foged.

Engelsk oversættelse fra Beck, 1852
Death to the Judge.The Judge's reply.

'Tis time, O Judge, to lay to heart,
That soul and body once must part;
While on my lyre this truth I sing,
Take heed, and to my music spring.

With care I've done my duty long,
And hope that none has suffered wrong;
When rich and poor shall judged be,
O God! have mercy upon me.

Oversættelse fra Hess, 1841
Death to the Bailiff.Answer of the Bailiff.

Up bailiff, this time, is just the right,
That soul and body, together must fight,
This on my lute I do you sing,
and after this song, you may spring.

My charge with diligence I've done
And did I hope to nobody wrong,
At court, the poor as the rich,
O god! have mercy this I wish.

Varianter

Forskellige Kunstnere

Merian (1621)
Merian 1621: Borgmester
Chovin (1744)
Chovin 1744: Borgmester
Büchel (1768)
Büchel 1768: Borgmester
Büchel (1773)
Büchel 1773: Borgmester
Girardet (1786)
Girardet 1786: Borgmester
Feyerabend (1806)
Feyerabend 1806: Borgmester
Hess (1841)
Hess 1841: Borgmester
Beck (1852)
Beck 1852: Borgmester
Stuckert (1858)
Stuckert 1858: Borgmester