Basel: Biskoppen

Biskoppen
Basel's dødedans, Biskoppen

Todt zum Bischoff:
EVwer Würde hat sich verkehrt,
   Herr Bischoff weiß vnd wolgelehrt:
Ich wil euch in den Reyen ziehen,
   Ihr mögen dem Todt nicht entfliehen.

Døden til Biskoppen
Deres værdighed har fordrejet sig,
Hr. Biskop, vis og veluddannet;
Jeg vil trække Dem ind i dansen.
De kan ikke flygte fra Døden.
 

Der Bischoff:
ICh bin gar hoch geachtet worden,
   Dieweil ich lebt in Bischoffs Orden:
Nun ziehen mich die Vngeschaffnen
   An jhren Tantz, alß einen Affen.

Biskoppen.
Jeg har været meget højt agtet,
mens jeg levede i biskopsembedet.
Nu trækker vanskabningerne mig
til deres dans som en abe.
Kleinbasel, Ærkebiskop.
Bemærk lighed med biskoppen i Großbasel (øverst på denne side)
Büchel, Ærkebiskop
Kleinbasel, Biskop.
(I Basel erstattet af hertuginde)
Büchel, Biskop

På denne plads i dansen var der oprindeligt en ærkebiskop, men efter en restauration blev ærkebiskoppen erstattet af en almindelig biskop, hvorefter den gamle biskop blev erstattet af en hertuginde.

Denne ændring formodes at have været foretaget af Hans Kluber i 1568 som en del af bestræbelserne på at få ryddet op i antallet af katolske gejstlige. Se evt. en sammenligning af de to danse.

Hvis man sammenligner billederne af ærkebiskoppen og biskoppen fra Kleinbasel (venstre og højre) kan man se, at Basel's biskop (foroven) mest ligner den gamle ærkebiskop - og at ændringen af billedet især har bestået i at skifte korset ud med en bispestav.

Dødens replik og biskoppens svar er taget næsten ordret fra biskoppen i Heidelberg's blokbog og andre udgaver af den højtyske dødedans.

Engelsk oversættelse fra Beck, 1852
Death to the Bishop.The Bishop's reply.

Bishop, your wisdom and your pride
Have turned your Reverence aside,
There where equality's the law
Death's hand is ready you to draw.

The world admired and called me great
Because I held a Bishop's state;
Now shapeless beings bear me off
To where like apes they dance and scoff.

Oversættelse fra Hess, 1841
Death to the Bishop.Answer of the Bishop.

Your dignity away has turn'd,
Lord bishop, wise and well learn'd!
I will draw you in to this row,
And you will not escape your foe.

I have been highly esteemed,
Was well in bishop's order deem'd;
Now draw me the unshap'd
To their dance like an ape.

Varianter

Forskellige Kunstnere

Merian (1621)
Merian 1621: Biskop
Chovin (1744)
Chovin 1744: Biskop
Büchel (1768)
Büchel 1768: Ærkebiskop
Büchel (1773)
Büchel 1773: Biskop
Fragment (1805)
Fragment 1805: Biskop
Feyerabend (1806)
Feyerabend 1806: Biskop
Hess (1841)
Hess 1841: Biskop
Beck (1852)
Beck 1852: Biskop
Stuckert (1858)
Stuckert 1858: Biskop