Biskoppen

Biskoppen
Basel's dødedans, Biskoppen
Todt zum Bischoff:
EVwer Würde hat sich verkehrt,
Herr Bischoff weiß und wolgelehrt:
Ich wil euch in den Reyen ziehen,
Ihr mögen dem Todt nicht entfliehen.
Døden til Biskoppen
Deres værdighed har fordrejet sig,
Hr. Biskop, vis og veluddannet;
Jeg vil trække Dem ind i dansen.
De kan ikke flygte fra Døden.
 
Der Bischoff:
ICh bin gar hoch geachtet worden,
Dieweil ich lebt in Bischoffs Orden:
Nun ziehen mich die Ungeschaffnen
An ihren Tantz, alß einen Affen.
Biskoppen.
Jeg har været meget højt agtet,
mens jeg levede i biskopsembedet.
Nu trækker vanskabningerne mig
til deres dans som en abe.
Klein-Basel, Ærkebiskop.
Stregtegning efter Büchel
Bemærk lighed med biskoppen i Großbasel (øverst på denne side)
Klein-Basel: Ærkebiskop
Klein-Basel, Biskop.
Stregtegning efter Büchel.
(I Basel erstattet af hertuginde)
Klein-Basel: Biskop

På denne plads i dansen var der oprindeligt en ærkebiskop, men efter en restauration blev ærkebiskoppen erstattet af en almindelig biskop, hvorefter den gamle biskop blev erstattet af en hertuginde.

Denne ændring formodes at have været foretaget af Hans Kluber i 1568 som en del af bestræbelserne på at få ryddet op i antallet af katolske gejstlige.

Hvis man sammenligner billederne af ærkebiskoppen og biskoppen fra Klein-Basel (venstre og højre) kan man se, at Basel's biskop (foroven) mest ligner den gamle ærkebiskop - og at ændringen af billedet især har bestået i at skifte korset ud med en bispestav.

Dødens replik og biskoppens svar er taget næsten ordret fra biskoppen i Heidelberg's blokbog og andre udgaver af den højtyske dødedans.

Varianter

Forskellige Kunstnere

Merian (1621)
Merian 1621: Biskop
Chovin (1744)
Chovin 1744: Biskop
Fragment (1805)
Fragment 1805: Biskop
Feyerabend (1806)
Feyerabend 1806: Biskop
Hess (1840)
Hess 1840: Biskop
Beck (1852)
Beck 1852: Biskop
Stuckert (1858)
Stuckert 1858: Biskop

Op til Basel's dødedans