Esajas og Job

Esajas
Basel's dødedans, forside
Bibelcitater og prædikant (Büchel, 1773)
Büchel, Prædikant

Dansen starter med citater fra Esajas og Jobs Bog.

Bibelteksterne har formentlig været en del af vægmaleriet, som det også fremgår af Büchels akvarel (billedet til højre). Disse bibeltekster indleder også dansen i den ældste trykte tekst, Huldreich Frölich, og det ældste håndskrift, Iselin.(1)

Derimod er der hverken Bibelcitater eller prædikant i Kleinbasel, hvilket rejser spørgsmålet, om Bibelcitaterne har været der fra starten, eller om de blev tilføjet i 1568, da Hans Kluber renoverede maleriet.

Warnung Esaie am 40. Capitul.
ES spricht der Prophet Esaias,
Daß alles Fleisch ist Höw und Graß,
Sein Schöne wie die Blum im Feld,
Das Graß verdorrt, die Blum wird welck:
Vergleichts Volck dem Graß auff der Heyd,
Wanns HERRN Athem sie anwäyt,
Die Blum verreißt, das Graß verdorrt,
Doch bleibt in Ewigkeit sein Wort.
Esajas' advarsel i kapitel 40
Profeten Esajas siger,
at alt kød er hø og græs.
Dets skønhed er som blomsten på marken.
Græsset tørrer ud, blomsten bliver vissen.
Han sammenligner folk med græsset på heden,
når Herrens ånde blæser på dem.
Blomsten rives bort, græsset tørrer ud.
Dog forbliver hans ord for evigt.

Ovenstående er en omskrivning af Esajas 40,6-8. Med kristne øjne er Esajas kapitel 40 meget interessant. Vers 3 handler om stemmen, der råber i ørkenen: »Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land«. Netop det citat, der indleder det ældste evangelium, Markusevangeliet. Vers 9 handler om »Zions budbringer […] Jerusalems budbringer«, hvor ordet for "budbringer" i den græske teksttradition er evangelium.

Trost des Jobs am 19. Capitel.
Ich weiß daß mein Heyland thut leben
Christus, der mir hats Leben geben,
Wird mich auß der Erden erwecken,
Mein Gebein mit der Haut bedecken:
Und wird mein Fleisch GOtt lebend sehen,
Mit meinen Augen wirds geschehen.
Jobs trøst i kapitel 19
Jeg ved, at min frelser gør levende.
Kristus, der har givet mig livet,
vil opvække mig af jorden,
dække mine knogler med hud,
og mit kød vil se Gud levende.
Det vil ske med mine øje.

Citaterne fra Jobs Bog kapitel 19 er lidt besynderlige. Før det første står der naturligvis ingenting om "Kristus" i Det Gamle Testamente. Og med hensyn til, at Jesus vil dække Jobs knogler med hud, og at Job vil se Gud med sit eget kød, står der næsten det modsatte:

19,25: »Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden.«
19,26: »Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud;«

Inholdet af disse vers svinger dog meget mellem de forskellige oversættelser. Den katolske Douay-Rheims har en tekst, der mere passer: »And I shall be clothed again with my skin, and in my flesh I shall see my God«.

Disse vers — sammen med andre udvalgte fra Jobs Bog — var med i dødsmessen i middelalderens tidebøger.

Tilsidst kommer talemåden: »Was lebt, Das stirbt durch Adams Noth. Was stirbt, Das lebt durch Christi Todt.«, der er en lettere omskrivning af 1. Korintherne 15,22: »For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus«. Se evt. siden om Arvesynden.

Varianter

Fodnoter: (1)

Iselin . . .: håndskrift fra 1577 af Ludwig Iselin, der gengiver den fulde tekst fra vægmaleriet; transskriberet af Mischa von Perger i Totentanz-Studien, side 93-132.