Døden fra Basel

Merian

I denne sektion:

Man kan diskutere, hvem der var mest berømt, Døden fra Lübeck eller "der Liebe Tod von Basel", men vægmaleriet i Basel var i al fald størst. Med sine 60 meter (og 39 dansepar) var det dobbelt så langt som maleriet i Lübeck. Maleriet var fra ca. 1440 og dermed 20-25 år ældre end maleriet i Lübeck.

Døden fra Basel blev især berømt gennem de kobberstik, som Matthäus Merian skabte i 1616. Merians kobberstik og kopier udført af Chovin, Beck og Felix Schneider blev udgivet i utallige oplag gennem flere århundreder og gjorde Basel's dødedans verdensberømt i hele Europa.

Det skal dog huskes, at da Merian fremstillede sine kobberstik 1616-1649, var maleriet ca. 200 år gammelt og havde gennemgået adskillige restaureringer og ændringer, især af Hans Kluber i 1568.

Muren rives ned.
Nedrivning

Billedet til venstre forestiller nedrivningen i 1805 og viser glimrende, hvordan maleriet i sin helhed har set ud: Det var malet på indersiden af en kirkegårdsmur (man ser lidt af kirken i højre side af billedet), under et halvtag, beskyttet af et metalgitter, så gadens drenge ikke kunne kaste sten og jordklumper på det, og besøgende ikke kunne male graffiti.

Faktisk havde Basel to dødedanse. I nonneklosteret i Kleinbasel fandtes en kopi af dødedansen fra (Groß)basel. Denne kopi havde været bedre beskyttet mod vind, vejr, hærværk og renovationer, og her ser vi, hvorledes dødedansen i Basel oprindeligt har set ud inden de mange ændringer.

Rhinen deler Basel i Großbasel (øverst) og Kleinbasel. Pilene peger på de to dødedanse.
Basel af Merian

Det fremgår tydeligt af teksten i Kleinbasel, at dansen oprindeligt har været en variant af Oberdeutscher vierzeiliger Totentanz, som vi fx kender fra Heidelberg's blokbog. De 24 faste deltagere er udvidet med 15 mere: sagfører, eremit, ung mand, ågerkarl, ung kvinde, musikant, herold, borgmester, skarpretter, nar, begine, blind mand, jøde, hedning og hedensk kvinde. Ingen af disse er adelige eller gejstlige.

Herold af Büchel
Emmanuel Büchel, Herold

Matthäus Merian regnes for at være den, der har lavet den mest komplette og troværdige fremstilling af dødedansen i Basel. Til sammenligning kan Frölichs bog ikke bruges, fordi de fleste af træsnittene er frie fortolkninger af Holbein, mens en dygtig og pålidelig kunstner som Büchel lider under, at han først så maleriet over 100 år senere — efter flere renoveringer og på et tidspunkt, hvor dele af maleriet var ødelagt.

Klein-Basel, Abbedisse
Klein-Basel: Abbedisse

Derfor er Merians kobberstik udgangspunktet for denne hjemmeside, men vi vil hele tiden "kigge Merian i kortene", vurdere hans pålidelighed og forsøge at danne et overblik over, hvordan det oprindelige middelalderlige maleri fra 1440 har set ud.

I Großbasel er patriark og ærkebiskop erstattet af dronning og hertuginde, sagføreren af en rådsherre, beginen af en kræmmer, og mor og barn har måttet vige pladsen for malerens egen familie, der senere bliver fjernet igen sammen med maleren. En muslim bliver hedning, en tyrker kommer og går, mens paradiset udvides. Vi forsøger mod alle odds at holde tungen lige i munden, mens vi følger maleriet gennem århundreders skiftende smag.

Tidslinje

Hieronymus Hess
Hess, Benhuset

Eksternt link

Se også

TodtenTantz
Merian 1621: TodtenTantz
Esajas og Job
Merian 1621: Esajas og Job
Prædikant
Merian 1621: Prædikant
Benhus
Merian 1621: Benhus
Pave
Merian 1621: Pave
Kejser
Merian 1621: Kejser
Kejserinde
Merian 1621: Kejserinde
Konge
Merian 1621: Konge
Dronning
Merian 1621: Dronning
Kardinal
Merian 1621: Kardinal
Biskop
Merian 1621: Biskop
Hertug
Merian 1621: Hertug
Hertuginde
Merian 1621: Hertuginde
Greve
Merian 1621: Greve
Abbed
Merian 1621: Abbed
Ridder
Merian 1621: Ridder
Advokat
Merian 1621: Advokat
Rådsherre
Merian 1621: Rådsherre
Kannik
Merian 1621: Kannik
Læge
Merian 1621: Læge
Adelsmand
Merian 1621: Adelsmand
Adelsdame
Merian 1621: Adelsdame
Købmand
Merian 1621: Købmand
Abbedisse
Merian 1621: Abbedisse
Krøbling
Merian 1621: Krøbling
Eremit
Merian 1621: Eremit
Ung mand
Merian 1621: Ung mand
Ågerkarl
Merian 1649: Ågerkarl
Ung kvinde
Merian 1621: Ung kvinde
Musikant
Merian 1621: Musikant
Herold
Merian 1621: Herold
Borgmester
Merian 1621: Borgmester
Skarpretter
Merian 1621: Skarpretter
Nar
Merian 1621: Nar
Kræmmer
Merian 1621: Kræmmer
Blind mand
Merian 1621: Blind mand
Jøde
Merian 1621: Jøde
Hedning
Merian 1621: Hedning
Hedensk kvinde
Merian 1621: Hedensk kvinde
Kok
Merian 1621: Kok
Bonde
Merian 1621: Bonde
Maler
Merian 1621: Maler
Mor og barn
Merian 1621: Mor og barn
Adam og Eva
Merian 1621: Adam og Eva
Memento Mori
Merian 1621: Memento Mori
Dobbeltportræt
Merian 1621: Dobbeltportræt
Ung kvinde
Merian 1649: Ung kvinde
Kardinal
Merian 1700: Kardinal
Advokat
Merian 1700: Advokat
Læge
Merian 1696: Læge
Købmand
Merian 1700: Købmand
Moder
Merian 1696: Moder
Adam og Eva
Merian 1700: Adam og Eva
Ågerkarl
Merian 1621: Ågerkarl