Matthäus Merian (1593-1650)

Merian, Paven, 1621
Merian, Paven, 1621
Merian, Paven, 1649
Merian, Paven, 1649

Ifølge forordet til Merian's 1649-udgave havde han tegnet sine kopier af dødedansen 33 år forinden, d.v.s. i 1616. Netop i årene 1614-1616 blev vægmaleriet restaureret af Emanuel Bock (søn af Hans Bock), så Merian må have lavet sin tegninger lige efter restaureringen.

Merian brugte derefter sine tegninger som grundlag for sine berømte kobberstik, som han solgte eller gav til sin fætter Johann Jakob Merian. Stikkene blev udgivet 2 gange i 1621 og endnu en gang i 1625.

I 1649, året før han døde, købte Matthäus Merian stikkene tilbage. Han reviderede stikkene og tilføjede himmel og skyer (se fx billedet af paven til højre og venstre), han gjorde ågerkarlens Død mørkere, og han tilføjede to ekstra kobberstik (Memento Mori og Dobbeltportræt) og et par opbyggelige, kristelige artikler.

Med i 1649-udgaven var en opsummering af vægmaleriets historie. Dermed bliver Merian en vigtig historisk kilde, men det skal huskes, at da Merian skrev sine kommentarer, boede han for længst i Frankfurt. Desuden var maleriet allerede dengang 200 år gammelt, og dets fortid fortabte sig i tågerne.

Merians kort over Basel fra 1615 inkluderer Predigerkirche. Dødedansen var på den indvendige side af muren.
Predigerkirche i Basel
Kort over Basel af Merian fra 1642. Pilene peger på de to dødedanse.
Basel af Merian
Matthäus Merian regnes for at være den, der har lavet den mest komplette og troværdige fremstilling af dødedansen i Basel. Til sammenligning kan Frölichs bog ikke bruges, fordi de fleste af træsnittene er frie fortolkninger af Holbein, mens en dygtig og pålidelig kunstner som Büchel lider under, at han først så maleriet over 100 år senere — efter flere renoveringer og på et tidspunkt, hvor dele af maleriet var ødelagt.

Merian har dog ofte afveget fra originalen. Det kan vi se, når vi sammenligner pave og kejser med Hans Bock's tegning, og når vi sammenligner Merian's kok og abbed med andre vidner.

1621-udgaven

Frontispicen til den ene 1621-udgave
Frontispicen til 1621-udgaven
Dette billede var først med i 1649-udgaven
Dobbeltportræt

Merians kobberstik blev udgiver to gange i 1621: Dels af Johann Schröter og dels af Mattheus Mieg. To eksemplarer af Mieg's udgave kan downloades fra Bayerische Staatsbibliothek (se eksternt link forneden).

Begge eksemplarer er trykt på en meget rodet måde: Normalt danner man 8 sider af 1 ark (se evt. siden Lav din egen dødedans), men det virker som om benhuset er indsat som et ekstra blad. Desuden er kobberstik normalt placeret recto (d.v.s. til højre, når bogen er slået op), men i Mieg's 1621-oplag er alle kobberstikkene placeret verso.

Det ene af de to eksemplarer fra Bayerische Staatsbibliothek har desuden den fejl, at der er byttet om på stikkene af rådsherre og ridder. Det andet eksemplarer er endnu mere rodet:

For det første er bladet med benhuset placeret bagerst, mens Adam og Eva er placeret forrest Ifølge Mischa von Perger, der har haft lejlighed til at studere eksemplaret, skyldes fejlene ikke indscanningen, men derimod indbindingen.

For det andet kommer hver gruppe af 4 dansere i omvendt rækkefølge. F.eks. slutter dansen med moder, maler, bonde og kok, mens den rigtige rækkefølge er kok, bonde, maler og moder. Problemet her er, at hvert af arkene fra B til K er bundet forkert — måske er bogbinderen blevet forvirret af, at kobberstikkene er trykt på verso i stedet for recto.

Hvis man skal se positivt på det, så udligner disse fejl en anden fejl: Af en eller anden grund er det sådan i alle andre udgaver af Merian (og også af Chovin, Beck, Stuckert / Felix og Feyerabend), at maleren kommer før hans kone og barn, hvilket er ulogisk, eftersom moderen er en fast del af den Højtyske otte-linjede dødedans, mens maleren er en senere tilføjelse. Men lige præcis i denne ene udgave er maleren placeret til allersidst, som han skal — hvor han ser tilbage på sit værk.

1625-udgaven

I 1625-udgaven har Mieg rettet alle disse fejl, og stikkene er placeret recto.

Desuden er der på verso-siderne tilføjet en dialog mellem danserne og Døden på latin. Denne latinske tekst er ikke, som man ellers skulle tro, den samme, som Frölich havde brugt i 1588, men derimod den som Laudismann skrev, men vistnok aldrig fik trykt, og som Frölich brugte i 1608. Se nederste del af siden om Frölich for en mere forvirrende forklaring.

Døden til Dronningen
Frölich, 1588Laudismann, 1616Mieg 1625
Regalis tibi mando tori, suavissima Consors,
  Deponas MUNDI gaudia cuncta tua:
Nam defunctorum cogeris salvere catervam,
  Conjuge deserto, pignoribusque tuis.
Non nitor hoc vultus, argentum avertet & aurum:
  Sed nostras videas deliciasque volo.

Heu nemo opem mortalium
  Adest qui in his periculis
  Præstare posset unicam:
  Ubi meæ pedissequæ?
Heu dum micabat prospera
  Fortuna mecum plurimùm
  Facundum agebant otium:
  Parcas mihi, Mors, fla-gi-to.
Regalis tibi mando tori, suavissima consors,
  Deponas mundi gaudia vana tua.
Nam mortalis ad ereptos è carcere vitæ
  Perceleri, tecum jam properabo pede.
Muneribus Mors non pretiosis flectitur atra
  Omnes unde viam cogit inire suam.

Heu nemo adest Mortalium
  Qui posset hoc sævissimo
  Levare me discrimine:
  Ubi meæ pedissequæ?
Ah dum micabat prospera
  Fortuna, mecum plurimùm
  Facundum agebant otium:
  Mors parce nunc, moram dato.
Regalis tibi mando tori, suavissima Consors.
  Deponas Mundi gaudia vana tua:
Nam mortalis ad ereptos è carcere vitæ
  Perceleri tecum jam properabo pede:
Muneribus Mors non preciosis flectitur ætra:
  Omnes unde viam cogit inire suam.

Heu nemo adest mortalium,
  Qui posset hoc sævissimo
  Levare me discrimine!
  Vbi meæ pedisse quæ?
Ah dum micabat prospera
  Fortuna, mecum plurimùm
  Facundum agebant otium:
  Mors parce nunc, moram dato.

TodtenTantz
Merian 1621: TodtenTantz
Esajas og Job
Merian 1621: Esajas og Job
Prædikant
Merian 1621: Prædikant
Benhus
Merian 1621: Benhus
Pave
Merian 1621: Pave
Kejser
Merian 1621: Kejser
Kejserinde
Merian 1621: Kejserinde
Konge
Merian 1621: Konge
Dronning
Merian 1621: Dronning
Kardinal
Merian 1621: Kardinal
Biskop
Merian 1621: Biskop
Hertug
Merian 1621: Hertug
Hertuginde
Merian 1621: Hertuginde
Greve
Merian 1621: Greve
Abbed
Merian 1621: Abbed
Ridder
Merian 1621: Ridder
Advokat
Merian 1621: Advokat
Rådsherre
Merian 1621: Rådsherre
Kannik
Merian 1621: Kannik
Læge
Merian 1621: Læge
Adelsmand
Merian 1621: Adelsmand
Adelsdame
Merian 1621: Adelsdame
Købmand
Merian 1621: Købmand
Abbedisse
Merian 1621: Abbedisse
Krøbling
Merian 1621: Krøbling
Eremit
Merian 1621: Eremit
Ung mand
Merian 1621: Ung mand
Ågerkarl
Merian 1649: Ågerkarl
Ung kvinde
Merian 1621: Ung kvinde
Musikant
Merian 1621: Musikant
Herold
Merian 1621: Herold
Borgmester
Merian 1621: Borgmester
Skarpretter
Merian 1621: Skarpretter
Nar
Merian 1621: Nar
Kræmmer
Merian 1621: Kræmmer
Blind mand
Merian 1621: Blind mand
Jøde
Merian 1621: Jøde
Hedning
Merian 1621: Hedning
Hedensk kvinde
Merian 1621: Hedensk kvinde
Kok
Merian 1621: Kok
Bonde
Merian 1621: Bonde
Maler
Merian 1621: Maler
Mor og barn
Merian 1621: Mor og barn
Adam og Eva
Merian 1621: Adam og Eva
Memento Mori
Merian 1621: Memento Mori
Dobbeltportræt
Merian 1621: Dobbeltportræt
Ung kvinde
Merian 1649: Ung kvinde
Basel
Merian 1615: Basel
Klingental
Merian 1615: Klingental
Grossbasel
Merian 1615: Grossbasel
Kardinal
Merian 1700: Kardinal
Advokat
Merian 1700: Advokat
Læge
Merian 1696: Læge
Købmand
Merian 1700: Købmand
Moder
Merian 1696: Moder
Adam og Eva
Merian 1700: Adam og Eva
Ågerkarl
Merian 1621: Ågerkarl

Ressourcer

Yderligere information


Op til Basel's dødedans