Matthäus Merian (1593-1650)

Frontispicen til den ene 1621-udgave
Merian, Todten-Tantz 1621
Merian: Hedningen
Merian, Hedning

Matthäus Merian regnes for at være den, der har lavet den mest komplette og troværdige fremstilling af dødedansen i Basel. Til sammenligning kan Frölichs bog ikke bruges, fordi de fleste af træsnittene er frie fortolkninger af Holbein, mens en dygtig og pålidelig kunstner som Büchel lider under, at han først så maleriet over 100 år senere — efter flere renoveringer og på et tidspunkt, hvor dele af maleriet var ødelagt.

Ifølge forordet til Merian's 1649-udgave havde han tegnet sine kopier af dødedansen 33 år forinden, dvs. i 1616. Netop i årene 1614-1616 blev vægmaleriet restaureret af Emanuel Bock (søn af Hans Bock), så Merian må have lavet sin tegninger lige efter restaureringen.

Merian brugte derefter sine tegninger som grundlag for sine berømte kobberstik, som han solgte eller gav til sin fætter Johann Jakob Merian.

Merians kobberstik blev udgivet to gange i 1621: Dels af Johann Schröter og dels af Mattheus Mieg. To eksemplarer af Mieg's udgave kan downloades fra Bayerische Staatsbibliothek (se eksternt link forneden).

Begge eksemplarer er trykt på en meget rodet måde: Normalt danner man 8 sider af 1 ark (se evt. siden Lav din egen dødedans), men det virker som om benhuset er indsat som et ekstra blad. Desuden er kobberstik normalt placeret recto (dvs. til højre, når bogen er slået op), men i Mieg's 1621-oplag er alle kobberstikkene placeret verso.

Merians kort over Basel fra 1615 inkluderer Predigerkirche. Dødedansen var på den indvendige side af muren.
Predigerkirche i Basel

Det ene af de to eksemplarer fra Bayerische Staatsbibliothek har desuden den fejl, at der er byttet om på stikkene af rådsherre og ridder (dvs. rådsherrens dialog er illustreret med stikket af ridderen og vice versa).

Det andet eksemplarer er endnu mere rodet: For det første er bladet med benhuset placeret bagerst, mens Adam og Eva er placeret forrest Ifølge Mischa von Perger, der har haft lejlighed til at studere eksemplaret, skyldes fejlene ikke indscanningen, men derimod indbindingen.

Kort over Basel af Merian fra 1642. Pilene peger på de to dødedanse.
Basel af Merian

For det andet kommer hver gruppe af 4 dansere i omvendt rækkefølge. F.eks. slutter dansen med moder, maler, bonde og kok, mens den rigtige rækkefølge er kok, bonde, maleren og hans kone og barn. Problemet her er, at hvert af arkene fra B til K er bundet forkert — måske er bogbinderen blevet forvirret af, at kobberstikkene er trykt på verso i stedet for recto.

Læs evt. teksten her: Todten-Tantz, 1621.

1625-udgaven

Frontispicen til 1625-udgaven
Merian, Todten-Tantz 1625

I 1625-udgaven har Mieg rettet alle disse fejl, og stikkene er placeret recto. Dog er maleren placeret før hans kone og barn, hvilket er ulogisk, eftersom moderen er en fast del af den Højtyske otte-linjede dødedans, mens maleren er en senere tilføjelse, der skal placeret til allersidst — hvor han ser tilbage på sit værk.

Guderne må vide, om dette skyldes rodet i 1621-oplaget, men fra nu af kommer maleren før konen i alle fremtidige oplag af Merians stik (og de kopier, der senere blev fremstillet af Chovin, Beck, Stuckert / Felix og Feyerabend).

På verso-siderne er tilføjet en dialog mellem danserne og Døden på latin. Denne latinske tekst er ikke, som man ellers skulle tro, den samme, som Frölich havde brugt i 1588, men derimod den som Laudismann skrev, men vistnok aldrig fik trykt, og som Frölich brugte i 1608.

Se nederste del af siden om Frölich, 1608 for flere forvirrende detaljer.

Indholdet er det samme som i 1621-udgaverne: En dedikation på 6 sider til fire magtfulde medlemmer af byrådet: »Den Ehrenvesten / Fürgeachten / Frommen / Fürsichtigen / Ehrsamen vnnd Weisen Herren« skrevet 28 oktober 1621, dødedansen, en tavle om reparationer af maleriet, og til sidst fire sider rettet til den kristelige læser: »An den Christlichen Leser«.

Læs evt. teksten (den tyske) her: Todten-Tantz, 1625.

1649-udgaven

Merian, Paven, 1621
Merian, Pave,1621
Merian, Paven, 1649
Merian, Pave

I 1649 købte Matthäus Merian stikkene tilbage. reviderede dem og tilføjede en stor mængde nyt indhold:

Læs evt. teksten her: Todten-Tantz, 1649.

Senere oplag

Frontispicen til 1696-udgaven
Merian, Todten-Tantz 1696
1698-udgaven var på fransk
Merian, Merian, Dance

Længe efter Merians død i 1650 blev stikkene udgivet af hans arvinger. Som der står på frontispicen til 1696-oplaget (til venstre): udgivet af salig Merian's arvinger: »Matth. Merians Sel. Erben«.

Hele indholdet er (med ganske få afvigelser i stavningen) ord for ord det samme som i 1649-udgaven, inklusive Merians hilsen til sin fætter, 1 januar 1649.

Udgaven til højre er på fransk, men også udgivet af Merians arvinger: »des Héritiers de l'auteur« (tilsyneladende var der ingen frontispice til dette oplag). Lidt overraskende er den hverken udgivet i Frankrig, i Frankfurt (hvor stikkene befandt sig både før og siden) eller i Basel, men i Berlin.

Senere blev stikkene udgivet i Frankfurt af Johann Benjamin Andrea og Heinrich Hort. En del af disse udgivelser er uden årstal, mens andre bærer tallet 1725.

 

Matthäus Merian regnes som nævnt for at være den, der har lavet den mest komplette og troværdige fremstilling af dødedansen i Basel, men han har dog ofte afveget fra originalen. Den slags er uundgåeligt, når et 60 meter langt, 200 år gammelt vægmaleri skal opdeles i 42 kobberstik.

Det kan vi se, når vi sammenligner pave og kejser med Hans Bock's tegning, og når vi sammenligner Merian's kok og abbed med andre vidner.

I 1744 blev Merians kobberstik kopieret af Jacques-Antony Chovin

TodtenTantz
Merian 1621: TodtenTantz
Esajas og Job
Merian 1621: Esajas og Job
Prædikant
Merian 1621: Prædikant
Benhus
Merian 1621: Benhus
Pave
Merian 1621: Pave
Kejser
Merian 1621: Kejser
Kejserinde
Merian 1621: Kejserinde
Konge
Merian 1621: Konge
Dronning
Merian 1621: Dronning
Kardinal
Merian 1621: Kardinal
Biskop
Merian 1621: Biskop
Hertug
Merian 1621: Hertug
Hertuginde
Merian 1621: Hertuginde
Greve
Merian 1621: Greve
Abbed
Merian 1621: Abbed
Ridder
Merian 1621: Ridder
Advokat
Merian 1621: Advokat
Rådsherre
Merian 1621: Rådsherre
Kannik
Merian 1621: Kannik
Læge
Merian 1621: Læge
Adelsmand
Merian 1621: Adelsmand
Adelsdame
Merian 1621: Adelsdame
Købmand
Merian 1621: Købmand
Abbedisse
Merian 1621: Abbedisse
Krøbling
Merian 1621: Krøbling
Eremit
Merian 1621: Eremit
Ung mand
Merian 1621: Ung mand
Ågerkarl
Merian 1649: Ågerkarl
Ung kvinde
Merian 1621: Ung kvinde
Musikant
Merian 1621: Musikant
Herold
Merian 1621: Herold
Borgmester
Merian 1621: Borgmester
Skarpretter
Merian 1621: Skarpretter
Nar
Merian 1621: Nar
Kræmmer
Merian 1621: Kræmmer
Blind mand
Merian 1621: Blind mand
Jøde
Merian 1621: Jøde
Hedning
Merian 1621: Hedning
Hedensk kvinde
Merian 1621: Hedensk kvinde
Kok
Merian 1621: Kok
Bonde
Merian 1621: Bonde
Maler
Merian 1621: Maler
Mor og barn
Merian 1621: Mor og barn
Adam og Eva
Merian 1621: Adam og Eva
Memento Mori
Merian 1621: Memento Mori
Dobbeltportræt
Merian 1621: Dobbeltportræt
Ung kvinde
Merian 1649: Ung kvinde
Basel
Merian 1615: Basel
Klingental
Merian 1615: Klingental
Grossbasel
Merian 1615: Grossbasel
Kardinal
Merian 1700: Kardinal
Advokat
Merian 1700: Advokat
Læge
Merian 1696: Læge
Købmand
Merian 1700: Købmand
Moder
Merian 1696: Moder
Adam og Eva
Merian 1700: Adam og Eva
Ågerkarl
Merian 1621: Ågerkarl
Todten-Tantz 1621
Merian 1621: Todten-Tantz 1621
Pave,1621
Merian 1621: Pave,1621
Todten-Tantz 1625
Merian 1625: Todten-Tantz 1625
Todten-Tantz 1696
Merian 1695: Todten-Tantz 1696
Merian, Dance
Merian 1698: Merian, Dance
Todten-Tantz 1725
Merian 1725: Todten-Tantz 1725
Todten-Tantz, 1744
Merian 1744: Todten-Tantz, 1744
Todten-Tantz, 1789
Merian 1789: Todten-Tantz, 1789

Ressourcer

Yderligere information