Jacques-Antony Chovin

Chovin: Benhus med efeu
Chovin: Benhuset
Titelside fra 1744
Chovin: titelside

Jacques-Antony Chovin (1720-1776) kopierede Merians kobberstik. Hans bøger blev udgivet fra 1744 til 1830.

Chovin har dekoreret nogle af scenerne i tidens smag: Benhuset (til venstre) er dækket med efeu, og der er pittoreske ruiner i baggrunden på f.eks. borgmester og jøde. Derimod har Chovin fjernet alle dyr (undtagen slangen) og fugle fra Adam og Eva.

Udgivelsen var tosproget fra starten: Alle opbyggelige skrifter fra Merians bog blev bragt i en tysk og en fransk udgave. De tyske vers blev meget frit oversat til barokke vers, der efter forgodtbefindende havde fire, seks og otte linier.

Tosproget udgave fra Birmann & Sønner, ca. 1825
Chovin: Dronningen
Titelside fra Birmann & Sønner ca. 1825
Chovin: titelside

I det 19nde århundrede blev de opbyggelige prædikener fjernet og den barokke franske oversættelse erstattet af en mere sober med fire linier til hvert vers. Billedet til venstre er fra et eksemplar udgivet af Birmann & Sønner. De fleste af disse udgivelser er uden årstal, men eksemplaret i Google Books har en håndskrevet note, der fortæller, at bogen blev givet af redaktøren i 1825: »donné par le Editeur 18e. Août 1825«.

Senere blev Chovin's kobberstik udgivet af J. L. Fuchs & co. og da var bøgerne tresprogede: Der var tilføjet en engelsk oversættelse, og bogens indledning var på tysk, fransk og engelsk.

Det er den samme oversættelse, vi senere møder i udgivelserne fra Beck og Stuckert/Schneider (Her skal dog lige tages det forbehold, at de fleste af disse udgivelser er uden årstal, så det kan være svært at afgøre, hvem der kom først).

Jeg har placeret disse oversættelser under hver danser, men kun i den engelske udgave af disse sider.

En lille diskret ændring i de nyere udgaver var, at efter at muren blev revet ned i 1805, var titlen ikke længere: »Todten-Tanz, wie derselbe in […] Basel, […] gemahlet und zu sehen ist«, men: »zu sehen war«.

1744-udgaven

Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams
Chovin, Basel's dødedams

Ressourcer

Chovin's værk kan fås mange steder på Nettet. Her er nogle af dem:

1789-udgaven findes mange steder på Nettet. Her er et udvalg:

Billederne er af Chovin, selvom Merian's navn står på frontispicen. Bogen indeholder Merians oprindelige forord fra 1649 (kan også læses her) og forskellige opbyggelige foredrag, digte samt beskrivelse af Basel — altsammen både på tysk og fransk.

Billede fra Chovins bog

Chovin 1789
Chovin 1744: Chovin 1789
Prædikant
Chovin 1744: Prædikant
Benhus
Chovin 1744: Benhus
Pave
Chovin 1744: Pave
Kejser
Chovin 1744: Kejser
Kejserinde
Chovin 1744: Kejserinde
Konge
Chovin 1744: Konge
Dronning
Chovin 1744: Dronning
Kardinal
Chovin 1744: Kardinal
Biskop
Chovin 1744: Biskop
Hertug
Chovin 1744: Hertug
Hertuginde
Chovin 1744: Hertuginde
Greve
Chovin 1744: Greve
Abbed
Chovin 1744: Abbed
Ridder
Chovin 1744: Ridder
Advokat
Chovin 1744: Advokat
Rådsherre
Chovin 1744: Rådsherre
Kannik
Chovin 1744: Kannik
Læge
Chovin 1744: Læge
Adelsmand
Chovin 1744: Adelsmand
Adelsdame
Chovin 1744: Adelsdame
Købmand
Chovin 1744: Købmand
Abbedisse
Chovin 1744: Abbedisse
Krøbling
Chovin 1744: Krøbling
Eremit
Chovin 1744: Eremit
Ung mand
Chovin 1744: Ung mand
Ågerkarl
Chovin 1744: Ågerkarl
Ung kvinde
Chovin 1744: Ung kvinde
Musikant
Chovin 1744: Musikant
Herold
Chovin 1744: Herold
Borgmester
Chovin 1744: Borgmester
Skarpretter
Chovin 1744: Skarpretter
Nar
Chovin 1744: Nar
Kræmmer
Chovin 1744: Kræmmer
Blind mand
Chovin 1744: Blind mand
Jøde
Chovin 1744: Jøde
Hedning
Chovin 1744: Hedning
Hedensk kvinde
Chovin 1744: Hedensk kvinde
Kok
Chovin 1744: Kok
Bonde
Chovin 1744: Bonde
Maler
Chovin 1744: Maler
Mor og barn
Chovin 1744: Mor og barn
Adam og Eva
Chovin 1744: Adam og Eva
Dobbeltportræt
Chovin 1744: Dobbeltportræt

Yderligere information