Emanuel Büchel

Selvportræt af Büchel som bager
Emmanuel Büchel, selvportræt
Basel, Jøde.
Büchel, Døden og jøden

Emanuel Büchel (1705-1775) var bager, tegner, topograf og maler. I 1773 fik han som opgave at kopiere dødedansen i Basel. Dengang var han 68 år, og han døde 2 år senere.

Büchels akvareller er smukt malede i flotte farver, og virker meget overbevisende, men det skal man ikke lade sig narre af. Büchel udførte sine akvareller på et sent tidspunkt i maleriets historie. I 1773 havde vægmaleriet gennemgået utallige ændringer og renoveringer, og det var så forfaldent, at hele muren blev revet ned kun 32 år senere.

Büchel er utvivlsomt den mest omhyggelige kopist, men han kan kun fortælle os, hvordan resterne af maleriet har set ud efter over 300 års ændringer. Büchel har formentlig været nødt til i en vis grad at støtte sig til Merians kobberstik, og han har derfor mindre værdi som vidne.

Klein-Basel, Abbedisse
Klein-Basel: Abbedisse
Klein-Basel. Jøde.
Büchel, Døden og jøden
Når det gælder dødedansen i Kleinbasel er situationen helt anderledes. Her er Büchel simpelthen vores eneste vidne, og det maleri han omhyggeligt gengiver har været skånet for de store ændringer.

Dødedansen i Großbasel var malet på kirkegårdsmuren i Basel, og selvom det var beskyttet af et halvtag, har det alligevel været udsat for vejr, vind og hærværk. Derimod befandt dødedansen i Kleinbasel sig indendørs i det nedlagte nonnekloster, og det har været langt bedre beskyttet mod uvejr, slid, billedstorm og renovationer.

Det maleri Büchel så i 1768 har været det originale middelalderlige maleri, og Büchels reproduktion er ikke bare en gengivelse af maleriet i Kleinbasel, men er samtidig et enestående vidne til, hvordan det mere berømte maleri i Basel en gang har set ud.

Büchel lavede 2 sæt akvareller, hvor det ene opbevares i Basel's Kunstsamling og det andet i Universitetsbiblioteket.

Ressourcer

Døden og den hedenske kvinde.
Fra totentanz-online.de.
Büchel, Døden og den hedenske kvinde

Prædikanten, der indleder dødedansen
Emmanuel Büchel, Basel's dødedans

En af de frustrerende sider ved at lave denne hjemmeside var, at det er næsten umuligt at få reproduktioner af Büchels akvareller. Svejts har en århundredegammel tradition for bankhemmeligheder, og svejtserne gemmer Büchels billeder af vejen, som var det naziguld og narkopenge.

Derfor var jeg ved udarbejdelsen af denne hjemmeside ofte nødt til at benytte mig af tegnede kopier af Büchel, eller sågar skriftlige beskrivelser.

Et eksempel på, hvor godt det kunne gøres, fås fra totentanz-online.de. Billedet til venstre er den hedenske kvinde. Klik på det, og se, hvor gode forstørrelser, der findes et eller andet sted i Svejts.

I denne Sektion om Basel

Basel, Herold
Emmanuel Büchel, Herold