Hans Bock d.Æ.

Hans Bock (ca. 1550 - 1624) var elev af Hans Kluber, og han købte Klubers hus af dennes enke i 1587. Hans Bock var far til Emanuel Bock (født 1587), der restaurede maleriet 1614-1616.

Hans Bock, Pave og kejser
Hans Bock, Starten af Basel's dødedans

Hans Bock fik i 1596 til opgave at tegne en kopi af dødedansen i Basel. Desværre overlever der kun et enkelt ark (billedet foroven), men denne tegning er til gengæld et vigtigt vidne — dels fordi tegningen er fra, før hans søn Emanuel restaurerede maleriet 1614-1616, og dels fordi Bocks tegning giver os mulighed for at vurdere de andre vidners pålidelighed.

Merian som vidne

Merian: Paven med dobbelkors
Basels dødedans, Paven
Büchel: Paven med kors
Basels dødedans, Paven

Merian regnes som et pålideligt vidne, derfor bygger denne hjemmeside på Merians bog. Men hvor pålidelig er Merian?

Døden siger til paven, at »det dobbelte kors og tredobbelte krone« ikke vil hjælpe. De fleste skriftlige kilder med en enkelt undtagelse er eninge med Merian i denne tekst, men det pudsige er, at Merian også tegner paven med et dobbelt kors (billedet til venstre). Derimod har Büchel udstyret paven med et almindeligt kors (billedet til højre), og sådan ser paven også ud i Kleinbasel.

Hvem har så ret? Hans Bock's billede giver entydigt Büchel ret, idet Hans Bock har tegnet paven med et almindeligt kors. Skyldes forskellen så, at maleriet er blevet renoveret i de mere end 100 år, der adskiller Merian og Büchel? Nej, for Bocks tegning er fra 1596 og er dermed ældre end både Merian og Büchel.

Læs mere om paven og hans kors.

Merian: Døden uden skæg
Basels dødedans, kejser
Büchel: Døden med skæg
Basels dødedans, Kejser

Et andet eksempel er, da Døden kommenterer kejserens skæg: »Hr. Kejser med det grå skæg«. Døden er selv skægløs — i al fald ifølge Merian (billedet til venstre), mens Büchel derimod viser Døden med skæg. Igen viser det sig, at Hans Bock giver Büchel ret på bekostning af Merian.

Desværre har Hans Bock kun lavet dette ene ark, så vi ikke har mulighed for at kontrollere Merian (og de andre kunstnere) med hensyn til resten af dansen.

Yderligere Information