Beck (Lips & Spalinger)

Farvelagt udgave
Beck: Nar
Detalje fra prædikanten
Basel, Lips og Spalinger

Udgivet af Beck i Basel. Træsnittene er lavet af Lips og Spalinger i Schaffhausen.

Teksten er på tysk, fransk og engelsk
Basel, Beck

Jakob Friedrich Ferdinand Lips (1825 - 1885) og Johannes Spalinger (1819 - 1857) var fælles om deres "Xylographische Anstalt", indtil 1855, hvor Spalinger overtog forretningen. Træsnittene i denne bog er kopier af Merians kobberstik, og enkelte er signerede (billedet til højre).

De første(?) udgaver bærer årstallet 1852. Senere oplag er identiske bortset fra titelbladene, hvor teksten er omplaceret og årstallet mangler.

Alle udgaverne er på tre sprog, tysk, engelsk og fransk. Oversættelserne er dem fra de sene udgaver af Chovin, og jeg har nedskrevet dem under den enkelte danser.

Farvelagt udgave
Beck, Folder
Folder på engelsk
Beck, Folder

Bogen blev solgt sammen med en folder, der viste hele dansen på et enkelt ark. Til højre ses en sådan folder på engelsk.

Todtentanz (første side af gengivelsen)
Beck, Basel
Bonde, maler og malerkone (sidste side af gengivelsen)
Beck, Basel

Lips og Spalinger udgav også "Die Stadt Basel historisch-topographisch beschrieben" to år senere i 1854. I denne rigt illustrerede bog er der en lille reproduktion af af dødedansen.

Eksternt link

1852-udgaven

Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans
Beck, Basel's dødedans

Prædikant
Beck 1852: Prædikant
Benhus
Beck 1852: Benhus
Pave
Beck 1852: Pave
Kejser
Beck 1852: Kejser
Kejserinde
Beck 1852: Kejserinde
Konge
Beck 1852: Konge
Dronning
Beck 1852: Dronning
Kardinal
Beck 1852: Kardinal
Biskop
Beck 1852: Biskop
Hertug
Beck 1852: Hertug
Hertuginde
Beck 1852: Hertuginde
Greve
Beck 1852: Greve
Abbed
Beck 1852: Abbed
Ridder
Beck 1852: Ridder
Advokat
Beck 1852: Advokat
Rådsherre
Beck 1852: Rådsherre
Kannik
Beck 1852: Kannik
Læge
Beck 1852: Læge
Adelsmand
Beck 1852: Adelsmand
Adelsdame
Beck 1852: Adelsdame
Købmand
Beck 1852: Købmand
Abbedisse
Beck 1852: Abbedisse
Krøbling
Beck 1852: Krøbling
Eremit
Beck 1852: Eremit
Ung mand
Beck 1852: Ung mand
Ågerkarl
Beck 1852: Ågerkarl
Ung kvinde
Beck 1852: Ung kvinde
Musikant
Beck 1852: Musikant
Herold
Beck 1852: Herold
Borgmester
Beck 1852: Borgmester
Skarpretter
Beck 1852: Skarpretter
Nar
Beck 1852: Nar
Kræmmer
Beck 1852: Kræmmer
Blind mand
Beck 1852: Blind mand
Jøde
Beck 1852: Jøde
Hedning
Beck 1852: Hedning
Hedensk kvinde
Beck 1852: Hedensk kvinde
Kok
Beck 1852: Kok
Bonde
Beck 1852: Bonde
Maler
Beck 1852: Maler
Mor og barn
Beck 1852: Mor og barn
Adam og Eva
Beck 1852: Adam og Eva
Benhus
Beck 1852: Benhus
Adelsdame
Beck 1852: Adelsdame
Herold
Beck 1852: Herold
Nar
Beck 1852: Nar
Folder
Beck 1852: Folder
Folder
Beck 1852: Folder
Basel
Beck 1854: Basel
Basel
Beck 1854: Basel

I denne Sektion om Basel