Les Accidens de l'Homme

Okse

Døden
Adam og Eve
Kain og Abel
Ung og gammel
Okse
Jordisk gods
Krig
Sult
Pest
Våbenfæller
Sygdom
Accident
Mordere
Retfærdighed
Fornærmelse
Adel
Soldater
Kvinder
Rigdom
Barn
Bygninger
Middagsbord
Troubadourer
Eremit
Dommedag
Autoritet

"Mors de la pomme" starter med Adam og Eva og Syndefaldet.
Mors de la Pomme, Pomme

Les Accidens de l'Homme er en serie på 26 metalsnit. Den blev trykt i marginerne på tidebøger udgivet af Simon Vostre fra år 1512 og frem — som en slags alternativ til Simon Vostre's mere normale Danse Macabre.

Accidens bygger på en tradition, der går tilbage til Mors de la Pomme fra 1461 eller tidligere: Døden optræder personificeret og praler af, hvordan han (eller måske rettere "hun", eftersom teksten er på fransk), har haft magt over mennesket lige siden Adam og Eva. Døden danser ikke rundt i en lang kædedans som i Lübeck eller Paris, men opsøger sine ofre enkeltvis i deres dagligdag mellem deres familie, venner og kollegaer. Historien slutter med opstandelsen og Dommedag.

"Mors de la Pomme" har inspireret dele af "La dance aux aveugles", De Blindes Dans, et digt fra ca. 1465, der handler om tre blinde vejledere: Blind kærlighed, blind lykke og blind død. Afsnittet om den blinde død består bl.a. af 26 strofer à 10 linjer om Døden, der opsøger folk i deres hverdag — lige fra Adam & og Eva til Dommedag. Det nye er, at Døden ikke er alene, men arbejder sammen med allegoriske væsener: "Accident", "Mortalité", "Guerre", "Famine" (hungersnød), "Aage" (alderdom), og "Justice".

I 1499 blev versene fra De Blindes Dans trykt i den såkaldte Hyrdinde-kalender, og denne udgivelse er interessant af to grunde: Dels fordi udgiveren har fravalgt tre af stroferne, så der nu kun er 23, og dels fordi datoen, 17. august 1499, ligger helt fast. Den gunstige læser vil vide, at faste datoer er sjældne i en verden af middelalderpoesi.

Loups Ravissans
Loups, Våbenfæller

Derefter bliver det lidt usikkert, men i 1505 blev en bog udgivet ved navn "Loups ravissans" de glubske ulve. Teksten bygger meget løst på De Blindes dans, men er voldsomt udvidet til 3.220 linjer. I denne tekst er det "Accident", der har hovedrollen, og som benytter sig af "Mortalité", "Guerre" og "Famine", mens "Aage" ikke optræder. Teksten er ledsaget af 23 træsnit (hvoraf det ene gentages), som er udført i en meget levende stil.

Kort efter, ca. 1506-07, blev tidebøger udgivet af Gilles and Germain Hardouyn udstyret med en serie af billeder i marginen ved navn La Vie de l'Homme. De 23 billeder er detaljeret kopieret efter "Loups", men formatet er anderledes: De er høje og smalle for at kunne trykkes i marginen. De 23 seks-linjede strofer er kraftigt inspirerede af "Aveugles" (se evt. tabellen på siden om La Danse aux Aveugles).

Vie de l'Homme
Hardouyn, Okse

Der er en del usikkerhed om disse data. Det er relativt få eksemplarer, der findes af "Vie", de fleste af disse tidebøger er uden dato, og nogle af dem er "hybrider", der er stykket sammen af forskellige oplag. Rækkefølgen af stroferne er meget tilfældig, f.eks. om Døden kommer først eller sidst, kombinationen af tekst og billeder er lemfældig, og det er langt fra alle vers eller alle billeder, der optræder i hver bog. Se evt. denne tørre tabel

Serien blev kopieret af Guillaume Godard- Her er der endnu større usikkerhed, men formentlig er det Godard, der har kopieret Hardouyn, og ikke omvendt. Billederne er nøje kopier af Hardouyn's, mens teksterne er ekstremt rodede og fragmentariske. Godard må formentlig betegnes som en blindgyde.

Holbein slutter med Dommedag
Holbein Prøvetryk, Dommedag

Omkring 1512 kom så den serie, der er emnet for denne sektion, nemlig "Les Accidens de l'Homme". Billederne bygger tydeligvis på Hardoyn's, men er frie kopier, og teksten er endnu friere. De 23 billeder og stanzaer udvides med tre nye: Majestætsfornærmelse, barn og autoritet.

Simon Vostre brugte de samme metalsnit til to andre serier med latinske tekster, som jeg af mangel på et bedre navn kalder Las Horas. Igen er der usikkerhed om datoerne (og dermed rækkefølgen), men det må formodes, at den udbredte "Accidens" på det hjemlige franske sprog er den oprindelige, mens de sjældne latinske udgaver er senere redaktioner til eksportmarkedet.

Alle de værker, der er nævnt på denne side, har det tilfælles. at de i sidste ende har inspireret Holbein's store dødedans. Holbein lader sin dødedans starte med Skabelsen og Syndefaldet. Han lader Døden angribe sine ofre ved hoffet, til søs, på landevejen og i dybe kældre, og han slutter sin dans med opstandelse og Dommedag.

Om denne online-udgivelse

Teksten på disse sider er taget fra "Ces presentes heures a lusaige de Lion toutes" fra ca. 1513 (se eksternt link). Der er ingen speciel grund til, at lige denne udgave er valgt, for Simon Vostre's publikationer er rimeligt konsekvente og fejlfri.

De store billeder på hver side er taget fra "Heures a lusaige de Sens" undtagen #13 og #15, der er revet i stykker.

Teksten er transskriberet og oversat til engelsk af Mischa von Perger, forfatter af Totentanz-Studien.

Dansen starter her: Døden.

Gå fremad
 

Serien starter med Døden på kirkegården.

Klik på billederne for at komme ind i dansen.

Døden
Accidens de lHomme 1512: Døden
Adam & Eva
Accidens de lHomme 1512: Adam & Eva
Kain & Abel
Accidens de lHomme 1512: Kain & Abel
Kardinal
Accidens de lHomme 1512: Kardinal
Okse
Accidens de lHomme 1512: Okse
Ågerkarl
Accidens de lHomme 1512: Ågerkarl
Ubevæbnet
Accidens de lHomme 1512: Ubevæbnet
Neg
Accidens de lHomme 1512: Neg
Le
Accidens de lHomme 1512: Le
Soldater
Accidens de lHomme 1512: Soldater
Kvinde
Accidens de lHomme 1512: Kvinde
Tårn
Accidens de lHomme 1512: Tårn
Kvælning
Accidens de lHomme 1512: Kvælning
Galge
Accidens de lHomme 1512: Galge
Halshugning
Accidens de lHomme 1512: Halshugning
Konge
Accidens de lHomme 1512: Konge
Krigsøkser
Accidens de lHomme 1512: Krigsøkser
Seng
Accidens de lHomme 1512: Seng
Faldet
Accidens de lHomme 1512: Faldet
Barn
Accidens de lHomme 1512: Barn
Flok
Accidens de lHomme 1512: Flok
Måltid
Accidens de lHomme 1512: Måltid
Troubadour
Accidens de lHomme 1512: Troubadour
Eremit
Accidens de lHomme 1512: Eremit
Dommedag
Accidens de lHomme 1512: Dommedag
Forfatter
Accidens de lHomme 1512: Forfatter

Eksterne links

Yderligere information