Døden fra Lübeck

Den Nye Tekst (1701)

Dødedans-kapellet ca. 1890. Til venstre er eremitten og bonden, derefter kommer starten af dansen.
Lübeck, kapellet

I 1701 var det gamle maleri i så dårlig stand, at det måtte skiftes ud med en kopi.

I denne sektion:

Døden til alle
Døden til paven
Døden til kejseren
Døden til kejserinden
Døden til kardinalen
Døden til kongen
Døden til biskoppen
Døden til hertugen
Døden til abbeden
Døden til ridderen
Døden til karteuseren
Døden til borgmesteren
Døden til kanniken
Døden til adelsmanden
Døden til lægen
Døden til ågerkarlen
Døden til kapellanen
Døden til amtmanden
Døden til kordegnen
Døden til købmanden
Døden til eremitten
Døden til bonden
Døden til den unge karl
Døden til jomfruen
Døden til barnet

Det nye maleri blev udført af kirkemaleren Anton Wortmann, og det nye maleri blev sat i den samme ramme, som det gamle maleri havde siddet i. Som udgangspunkt lavede Wortmann en nøje kopi af det gamle, men alligevel blev der introduceret nogle ændringer, hvor de mest forvirrende var, at der blev byttet om på adelsmand og borgmester (se omtale her) og købmand og håndværker (se omtale her).

Store dele af den gamle plattyske tekst var ulæselig, så istedet blev en ny højtysk tekst skrevet af Nathanael Schlott. Den nye tekst havde intet til fælles med den gamle, og selve opbygningen var anderledes: Den gamle tekst var "kædet sammen" på den måde, at den 8. linje af det forrige vers er Dødens opfordring til den næste danser, derefter 8 linjer med menneskets forsvar og 7 linjer med Dødens svar. I den nye tekst taler Døden først 4 linjer, hvorefter mennesket svarer med 4 linjer.

Starten af dansen. Maleriet starter med en alvorsfuld formaning skrevet af Schlott. Formentlig havde det gamle maleri en prædikant her, ligesom i Tallinn og alle andre steder. Derefter kommer Døden med en barok fjerhat og spiller fløjte. Spørgsmålet er, om Wortmann kun har opfundet hatten eller hele figuren.
Lübeck, Starten af dansen

Prædikanten Jakob van Melle skrev så meget ned af den gamle tekst, der kunne læses. Desværre skabte han forvirring de næste 200 år ved at gengive den gamle tekst med samme opbygning som Schlott's nye tekst og i samme rækkefølge som Wortmann's nye maleri.

På nærværende hjemmeside præsenteres den højtyske tekst fra 1701 sammen med kobberstik af Ludewig Suhl. Sammen med den højtyske tekst inkluderer jeg en oversættelse af Lydert Höyer »Den Lybekske Dødning-Dantz« fra 1738. I den engelske udgave af disse sider præsenteres istedet engelske oversættelser fra Thomas Nugent's book: Travels through Germany fra 1766.

I Denne Sektion om den Nye Tekst

Suhl, 1. delSuhl, 2. delSuhl, 3. delSuhl, 4. delSuhl, 5. delSuhl, 6. delSuhl, 7. delSuhl, 8. del
Klik på de små billeder for at se billede og tekst.

Om Lübeck, men Udenfor denne Sektion


Op til Døden fra Lübeck