Døden fra Lübeck

Håndværker og Student

De amptman

Ach neen, ick befruch-
te my in velen saken,
Mochte ick leven, ick
wolde yd beter maken.
Ick hebbe yo myn
ampt wol ghelerd,
Mynen gyldebröderen
was ik ok lef unde werd.
Dat my doch de doth
lenger leven lethe
Wat schade öm dath
unde myne fruwen Grete.

Håndværkeren

De studente

Non non, expectate,
yd is noch neen tyd.
Ik hebbe studeret myt
grotem flyd,
Vaken hebbe ik ghekre-
gen scharpe correccien,
So wan ik yo vorsume-
de de leccien
Mochte ick appelleren,
de doth deyth my wee,
Ach leyder, neen, dat
is impossibile.

Studenten

Et kraniumEt tredje kranium

Døden på løven

Endnu et kranium

De dot tom amptman

Mester amptman, hefstu
myt truwen ghewerket,
So kumpstu nu int
rechte market,
Nicht myt loszheyt
schon vor ogen,
Bynnen feyl unde so
bedrogen,
Bystu ock truwe ghe-
west myt allem flyd,
Dat belonet God nu
unde ock to ewyger tyd.

De dot to dem studenten

Her domine efte Johan-
nes, wo dyn name ist,
De dot gyft dy nicht
lenger fryst.
Eyn yunck man schal
by tyden leren
To denen Gode, syneme
heren.
Hefstu dat ok so myt
flyte gheleret,
So werstu nu ewich-
lyken gheeret.

Døden til håndværkeren

Mester Håndværker, har du arbejdet med ærlighed,
så kommer du nu i det rette marked,
ikke med bedrag - smukt for øjet,
[men] dårlig indvendig - og således bedraget.
Har du også været ærlig med al flid,
det belønner Gud nu - og også til evig tid.

Døden til studenten

Hr. Domine(2) eller Johannes, hvad dit navn er,
Døden giver dig ikke længere frist.
En ung mand skal i tide lære
at tjene Gud - sin herre.
Har du også lært dette med flid,
så bliver du nu evindeligt æret.

Håndværkeren

Ak nej, jeg er bange for mange sager,
måtte jeg leve, ville jeg gøre det bedre.
Jeg har jo lært mit håndværk godt;
jeg var også kær og dyrebar for mine lavsbrødre.
Hvis Døden dog lod mig leve længere,
hvad skadede det ham og min kone Grete?(1)

Studenten

Non non, expectate,(3)det er endnu ikke tid.
Jeg har studeret med stor flid,
ofte har jeg fået skarpe correccien,
som når jeg forsømte leccien.
Måtte jeg appellere - Døden gør mig smerte,
Ak desværre nej, det er impossibile.

Fodnoter: (1) (2) (3)

Timothy Sodmann sætter kommaer omkring "hvad skadede det ham", så betydningen bliver: "Hvad ville det skade Døden at lade mig og min kone Grete leve?"

Disse kommaer er ikke med i originalteksten, så den bogstavelige læsning er: "Hvad ville det skade Døden og min kone Grete at lade mig leve?". Jeg ved ikke, om denne tvetydighed er bevidst fra forfatterens side.

domine...: Dominus er latin for "herre".
Non non, expectate...: Latin for "nej, nej , vent!".
correccien...: Latin for "irettesættelser".
leccien...: Latin for "lektioner".
impossibile...: Latin for "umuligt" (selvfølgelig).

Op til Dodendantz