Døden fra Lübeck

Borger, Begine og Nar

De borger

Ach Got, wat hebbe ik
dar vele umme dan,
Dath ick mach heten
eyn erbar man.
Unde ock vele geldes
mochte werven,
Dat sulve to laten my-
nen kynderen unde erven.
Hadde ik den armen
ghegeven myt flyd!
Ach de dot nympt my
dat levent unde tyd.

Borgeren

De baghyne.

Do men my nicht kon-
de ryke beraden,
Moste ick werden ba-
gyne draden
Ik hebbe geknuttet,
geneyet unde gewracht,
Myt kleynen sorgen
myn levent henne bracht,
Ock hebbe ick my erne-
ret myt der spyllen.
O dot, schone myner
noch umme Jhesus willen.

Beginen

De doet to deme borger

Du borger, lechst grote sorge dar an,
Dattu mogest heten eyn ryke man.
De tytlik gud wyl sammelen ane sunde,
Unde Gode dar by wyl hebben to frunde,
Der synt manckt vyven nauwe twey.
Dede socht ewich gut, selich is de.

De dot to der bagynen

Vorveer dy nicht, kornute, suster bagynken,
Id is all eyns, eft du hetest Wobbeke efte Kristinken,
Krichstu wat to wetten gysteren efte hüde,
Wo draden kumpt dat manckt de lüde.
Neen dinck hyndert dy nu so sere,
Alse vele unnutte tydynge unde nye mere.

De dot tom doren

Hyntze Sychelenfyst van Geckeshusen,
Du hefst lange noch gan in deme susen,
Du dorest fuste an, lest ock nicht aff
Unde blyfst eyn narre wente in dat graff.
Dantze vort, ick wyl di vore syngen,
Du must nu na myner pypen springen.

De dor efte geck

Narren

Al wor, ik weet de fetten slöke,
Dar gha ick hen manckt de köke,
Ick ethe unde dryncke myt den heren,
Eyn ander betalet, ick helpet vorteren
Myt lichten synnen, bungen unde pipen.
Nu kumpt de dot unde wyl my grypen.

N.B.: Bogen skal læses fra højre mod venstre: Først Dødens anklage, så den døendes svar. Her forneden bringes teksten dog i den rigtige (logiske) rækkefølge: Den plattyske tekst i "bogen" foroven er moderniseret for at gøre den lettere at læse. Kig evt. her for den originale tekst.

Døden til borgeren

Du borger lægger stor vægt på,
at du måtte kaldes en rig mand,
der vil samle jordisk gods uden synder
og desuden vil have Gud til ven.
Der er blandt fem knap to,
som søger [det] evigt gode - salige er de.

Døden til beginen(1)

Bliv ikke forfærdet, veninde, lille søster begine,
Det er det samme, om du hedder Wobbeke eller Kristinken,
Får du noget at vide i går eller i dag -
hvor hurtigt kommer det [ud] blandt folk?
Ingenting hindrer dig nu så meget,
som mange unyttige nyheder og nye historier.

Døden til narren

Hyntze Dryppefis fra Narrehus,(3)
Du har længe nok gået i sus og dus.
Du fjoller konstant - holder heller aldrig op
og [for]bliver en nar indtil i graven.
Dans frem, jeg vil synge for dig,
Du må nu springe efter min pibe.

Borgeren

Ak Gud, meget har jeg gjort for,
at jeg kunne kaldes en ærbar mand,
og også kunne erhverve mange penge,
for selv at overlade det til mine børn og arvinger.
Havde jeg givet de fattige med flid!
Ak, Døden tager livet og tiden fra mig.

Beginen

Da man ikke kunne udstyre(2) mig rigt,
måtte jeg straks blive en begine.
Jeg har strikket, syet og arbejdet -
med [kun] små sorger tilbragt mit liv.
Jeg har også ernæret mig med spindetenen.
Åh Død, skån mig endnu for Jesu skyld.

Dåren eller gækken

Overalt hvor jeg ved, de fede bider [er],
Der går jeg hen blandt kokkene.
Jeg spiser og drikker med herrerne,
en anden betaler, jeg hjælper med at fortære,
med let sind, trommer og fløjter.
Nu kommer Døden og vil gribe mig.

Kuntze van Geckeshusen og Hyntze van Narrenberg fra "Dat Narren schyp".
Dat Narren Schyp

Narren optrådte ikke i Des Dodes Dantz, og derfor var der ikke lavet noget mur-og-bakkelandskab billede af ham.

I stedet genbrugte Mohnkopf-trykkeriet et billede fra den plattyske udgave af Sebastian Brants "Dat Narrenschyp" (Narrenes Skip, Lübeck 1497). Forsiden af denne bog viste to narre ved navn Kuntze Apenslechte van Geckeshusen og Hyntze van Narrenberg. Til nærværende bog har udgiveren altså brugt van Geckeshusen's billede og efternavn, men van Narrenberg's fornavn.

Det var ikke kun billedet af narren, der blev taget fra Dat Narrenschyp. Det samme gjaldt narrens bemærkning om kokkene og de fede bidder, (fetten slöke, de köke):

Mannich holt fruntschop myt deme koke,
Up dat he moghe hebben vette sloke

(Dat Narrenschyp, blad 206a, kapitel 100,35-36)

Træsnitttet af van Narrenberg (ham, der ikke blev brugt i Dodendantz), blev senere brugt på dansk af Hans Vingaard i bogen om Broder Rus.

Fodnoter: (1) (2)

Beginer...: Kvinder i katolske klosterlignende samfund der ikke krævede nonneløfte...
(Gyldendals Fremmedord)
beraden...: Ordet bruges specifikt om at udstyre en datter/ brud (at udstyre en søn hedder "van sik setten").
Hyntze er et drengenavn (=Henrik). Resten er en ironisk titel.