Døden fra Lübeck

Junker og Jomfru

De juncher

Ach neen, leyder, dat
is vorkeret.
Gode to denen hebbe
ick nicht wol gheleret,
Men slomen domen
dryncken unde syngen,
Myt pypen bungen
dantzen spryngen.
Myn vader heft my
vele to hope lacht,
Up den dot hadde ik
noch nicht ghedacht

Junkeren

De junckfrouwe

Ach neyn, ick byn yo
noch eyne yunge derne,
Myne elderen behelden
my ock gantz gerne,
Eya, mochte ick behol-
den dat leven.
Dar wolde ik al mine
kleynöde umme geven.
De dot sparet nicht ol-
de efte de nyen,
Ick bevele my deme so-
ne der junckfrowen Marien.

Jomfruen
Døden med spaden

De dot tome juncheren

Juncker, wo rechte
fromde is dy by my,
Unde byn doch nu so
na by dy,
Dat schaltu recht
also vorstan:
Dyn levent is nu tho
deme ende ghan.
Hefstu wol ghedenet
Gode, dyneme heren,
So kumpstu nu tho
groten eren.

Døden på løven

De dot tor junckfrowen

Junckfrouwe Gyseltrut,
wo ick dy schal heten,
Dantze vort, laet dy
nicht vordreten,
Du plechst gerne tho
dantzen unde spryngen,
Vele nye leede lerestu
syngen.
To stervende make dy
hastygen rede,
Dar synt vele achter,
de möten alle mede.

N.B.: Bogen skal læses fra højre mod venstre: Først Dødens anklage, så den døendes svar. Her forneden bringes teksten dog i den rigtige (logiske) rækkefølge: Den plattyske tekst i "bogen" er moderniseret for at gøre den lettere at læse. Kig evt. her for den originale tekst.

Døden til junkeren

Junker,(1) hvor er du rigtig fremmed overfor mig,
og jeg er dog nu så tæt ved dig.
Det skal du således ret forstå:
Dit liv er nu gået til enden.
Har du tjent Gud - din herre - godt,
så kommer du nu til stor ære.

Døden til jomfruen

Jomfru Gyseltrut, [eller] hvad jeg skal kalde dig.
Dans frem, lad dig ikke blive ked af det.
Du plejer gerne at danse og springe -
mange nye melodier lærer du at synge.
Gør dig nu hastigt rede til at dø -
der er mange bagved - de skal alle med.(3)

Junkeren

Ak nej, desværre, det er forkert.(2)
At tjene Gud har jeg ikke rigtigt lært,
men svir, fråds, druk og syngen -
med fløjter, trommer, dansen, springen.
Min far har samlet meget til hobe til mig.
På Døden havde jeg endnu ikke tænkt.

Jomfruen

Ak nej, jeg er jo endnu en ung pige -
mine forældre beholder mig også helt gerne.
Eya, måtte jeg beholde livet.
For dette ville jeg give alle mine klenodier.
Døden sparer hverken gamle eller de nye,
Jeg befaler mig til Jomfru Marias søn.

Fodnoter: (1) (2) (3)

En junker er ikke en stofmisbruger, men en ung adelsmand. Ordet kommer af plattysk "junk herr" - ung herre.
Forkert...: Ordet kommer ganske rigtigt fra plattysk, men den oprindelige betydning er fordrejet eller skævvredet.
Der er mange bagved...: Det er ingen overdrivelse. I Des dodes dantz nævner Døden til jomfruen navnene på 70 piger, der også skal med i dansen.