Døden fra Lübeck

Official, Eremit og Borgmester

De doet to deme official

Gy geystliken richters, ok du official,
Komet alle heer in dessen gral,
Curtesaners, ock alle gy notarius,
Hinricus, Johannes, locate unde bacalarius,
Vor Godes richte möte gy in desser fart.
Dar helpet neyne wassene neze efte flassene barth.

De official

Ach God, dyt synt seer scharpe word,
De ick nü hir susz hebbe ghehord
Myt al den gesellen, de myt my syd.
Hadde wy dat richte vorstan myt flyd,
Mit rechter guden conciencien,
So horde wy nu eyne gnedige sentencien.

De dot tom klusener.

Broder Conrat, eft wo du bist geheten,
Desses dantzes laet di nicht vordreten.
Bistu otmodich ghewest, ane glitzerye,
So de vaders plegen in der wostenye,
Din willige armod un ander flid
Wert Got di belonen to ewiger tid.

De klusener

O Here, dencke myner
in desser stunt,
De du umme my byst
yammerliken vorwunt,
Erlöze my, so du dedest
den hilgen Heliam
Unde den guden kon-
nynck Ezechiam,
Nym my, Here, uth des-
sem elende,
Myne sele bevele ick
in dyne hende.

Eremitten

De dot tom bormester

Her bormester, dat or-
del unde alsodane word
Hefstu noch nicht eer
ghehord,
Dath dy nu wert tho-
gesecht:
Dantze myt, du most
vor Godes recht!
Is nu gerecht dyne
conciencie,
So werstu horen eyne
gnedige sentencie.

Døden med leen
Borgmesteren

De borgermester

Ach God, wo schal ick
dyt vorstaen,
De doet tastet my
ernstlyk an.
Ick meende, ick scholde
noch werden gesparet,
Dat vele sake noch
werden gheklaret,
De borgers konen my
nicht wol entberen.
Id is gud bytyden
sterven leren.

Den plattyske tekst i "bogen" er moderniseret for at gøre den lettere at læse. Kig evt. her for den originale tekst.

Døden til officialen(1)

I gejstlige dommere, også du official,
kom alle her i denne fest.
hofmænd, også jer alle - notarius,
Hinricus, Johannes, locate - og bacalarius(2),
For Guds domstol skal I i denne færd.
Dér hjælper ingen voksnæse(3) eller skæg af hør.

Døden til eremitten

Broder Conrat, eller hvad du hedder,
lad ikke denne dans gøre dig nedtrykt.
Har du været ydmyg, uden hykleri,
sådan som fædrene plejer i ødemarken.
Din [fri]villige armod og anden flid
vil Gud belønne dig til evig tid.

Døden til borgmesteren

Hr. Borgmester, dommen og sådanne ord
har du nok ikke hørt før,
at du nu bliver talt til:
Dans med, du skal for Guds ret!
Er din samvittighed nu ren,
så vil du høre en nådig domsafsigelse.(7)

Officialen

Ak Gud, det er meget skarpe ord,
som jeg aldrig her sådan har hørt,
med alle de folk, der er med mig.
Havde vi bestyret retten med flid,
med ren god samvittighed,
så hørte vi nu en nådig domsafsigelse.

Eremitten

Oh Herre, tænk på mig i denne stund,
da du for mig er såret jammerligt.
Forløs mig, sådan som du gjorde med den hellige Elias(4)
og den gode konge Ezekias(5)
Tag mig, Herre, ud af denne elendighed,(6)
min sjæl befaler jeg i dine hænder.

Borgmesteren

Ak Gud, hvordan skal jeg forstå dette,
Døden griber alvorligt fat i mig.
Jeg troede, at jeg skulle endnu spares,
[så] at mange ting endnu blev klaret,
Borgerne kan ikke godt undvære mig.
Det er godt i tide at lære at dø.(8)

Eneboerens stav Officialen optræder ikke i Des dodes dantz, så ham er der ikke noget billede af.

Bemærk den lille Jesus-figur for enden af eneboerens stav (forstørret på billedet til højre).

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

official...: den katolske biskops vikar ved den kirkelige domstol. (tidligere)(kirke)embedsmand. (Gyldendals Fremmedord)
Hinricus, Johannes . . .: To navne.
locate...: Hjælpelærer / præceptor.
bacalarius...: Student. Se denne note om de syv frie kunster.
voksnæse...: Bedrageri: »mand holt det dog for voxenæser oc nørnbergsk tant«

At have voksnæse på betyder at ville svige, søge udflugter. At sætte et skæg af hør på nogen betyder at bedrage dem. Sammenlign med den bedrageriske Reynke Voss:

Vnde hadde alsus eynen flassen bard
Deme konnynge maket tor suluen vard,
Nicht alleyne eynen bard van flasse,
Men ock eyne neze angheseth van wasse.
(linje 2783-6).

I den danske oversættelse om Mickel Ræv har kongen også fået en bast-krone på:

Han haffde nu skuffet [=narret] Kongen fast,
Oc sat paa hannem en Krune aff bast.
It skæg aff hør haffde hand hannem flæt,
Desligest en Næse aff vox tilset.

Elias fik særbehandling, da han døde: »Medens de nu gik og talte sammen, se, da kom en lldvogn og Ildheste og skilte dem ad, og Elias for op til Himmelen i Stormvejret.« (2den Kongebog 2,11)
Ezekias fik ekstra frist og en hjælpende hånd: » […] HERRENs Ord kom til ham således: "Vend tilbage og sig til Ezekias, mit Folks Fyrste: Så siger HERREN, din Fader Davids Gud: Jeg har hørt din Bøn, jeg har set dine Tårer! Se, jeg vil helbrede dig; i Overmorgen kan du gå op i HERRENs Hus; og jeg vil lægge femten År til dit Liv og udfri dig og denne By af Assyrerkongens Hånd og værne om denne By for min og min Tjener Davids Skyld!" « (2den Kongebog 20, 4-6)
Den oprindelige betydning af ordet "elendighed" er udlændighed. Mennesker på Jorderig er væk fra "Hiemmelen - vort rette fæderne land".

»og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden« (Hebræerne 11,13), »så længe I er udlændinge her« (1 Peter 1,17).

Dommen, Guds ret, domsafsigelse . . .: Den gang havde Lübeck 4 borgmestre ad gangen, der blev valgt blandt de ledende borger-familier. Som øverste medlemmer af byrådet havde borgmestrene lovgivende magt, men samtidigt fungerede borgmestrene som dommere og havde dermed også dømmende magt.
I den sene middelalder opstod en genre af bøger, der skulle lære kristenfolk at dø på rette måde. De kaldtes "ars moriendi" eller "artes [bene] moriendi" = kunsten at dø [godt].