Døden fra Lübeck

Domherre(1) og Sognepræst

De Canonicus

Och, dat weth ik wol,
sy des bericht,
Dat ik to veler geyst-
licheyt byn vorplicht,
Der ick noch nicht ve-
le hebbe betenget.
Nu werde ick van deme
dode ghedwenget,
Des hadde ick noch
gantz kleynen loven.
Nu werde ick berovet
alle myner proven.

Domherren

De pastor (parner)

O Criste, du storvest
umme my gantz wylligen,
Ick bydde dorch vor-
denst dyner hilligen,
Umme alle gude wer-
ke, de werden ghedan,
See my armen gne-
dichliken an,
Laet dyne hylgen wun-
den unde bittere doet
My yo nu helpen uth
aller noet.

Jesus
Døden med leen

De doet tom canonik

Her domhere, profici-
at! bona dies!
Wordestu vorgetten,
dat were wat nyes!
Holth an, dantze mit
in den doet.
Dyne prebenden, rente,
kleyn unde groet,
Al dat tytlyk is, wer-
stu nu quyd,
Men gude werke belo-
net God to ewiger tyd.

Et kraniumEndnu et kraniumEt tredje kranium

De dot to dem parner

Her kerkhere, cum licen-
tia, ich kome to dy,
Holth hastyghen an-
unde folge my.
Dy is bevolen de ker-
ke, Godes tempel,
To geven dynem kaspel-
folke gode exempel.
Bystu eyn gud herde,
eyn recht prelate,
So kumpstu recht nu
vort to grotem state.

N.B.: Bogen skal læses fra højre mod venstre: Først Dødens anklage, så den døendes svar. Her forneden bringes teksten dog i den rigtige (logiske) rækkefølge: Den plattyske tekst i "bogen" foroven er moderniseret for at gøre den lettere at læse. Kig evt. her for den originale tekst.

Døden til domherren(1)

Hr. Domherre, proficiat! bona dies!
Blev du blev glemt, det var noget nyt!(2)
Hold an. Dans med i døden.
Dine prebender(3), renter, små og store,
alt hvad der er forgængeligt, bliver du nu fri for,
men gode gerninger belønner Gud til evig tid.

Døden til sognepræsten

Hr. Sognepræst, cum licentia, jeg kommer til dig,
hold hastigt an og følg mig.
Dig er overdraget kirken, Guds tempel,
for at give din menighed et godt eksempel.
Er du en god hyrde - en rigtigt prælat(4),
Så kommer du lige nu frem til stor stand.

Domherren

Åh, det ved jeg godt, jeg er klar over det,
at jeg er forpligtet til meget gejstlighed,
som jeg endnu ikke er begyndt meget på.
Nu bliver jeg plaget af Døden;
det havde jeg ikke rigtigt troet på.
Nu bliver jeg berøvet alle mine embedsindtægter.

Sognepræsten

Åh Kristus, du døde for mig helt villigt,
Jeg beder gennem dine hellige [mænds] fortjeneste -
for alle de gode gerningner, der bliver gjort,
Se nådigt til mig stakkel -
lad dine hellige sår(5) og bitre død
mig nu hjælpe ud af al nød.

Sognepræsten deltager ikke i Des Dodes Dantz, så derfor er der ikke noget mur-og-bakkelandskab-billede af ham. Bemærk de 2 våbenskjolde i rammen om Jesus-billedet. Det ene forestiller 3 valmuefrugter og er det, der gør, at vi i dag kalder trykkeriet "Mohnkopf". Det andet er også typisk for trykkeriet og forestiller bogstavet F med et kors.

Rammen og billedet er to forskellige træstokke. De 4 eksempler forneden er kun et lille udvalg af de billeder, hvor Mohnkopf-trykkeriet har brugt samme ramme.

Selve træsnittet — med Johannes, der leder jomfru Maria væk fra den korsfæstede Jesus — kunne let have været brugt i de religiøse bøger, som Mohnkopf-trykkeriet udgav, men faktisk er Dodendantz den eneste overlevende bog, der indeholder dette træsnit.

Det er formodentlig bare en tilfældighed, men denne korsfæstelsesscene midt i dødedansen minder om dødedansen i Berlin. Dette kunne være endnu et eksempel på det tætte forhold mellem Berlins dødedans og Dodendantz. Der var også en korsfæstet Jesus i midten af dødedansen i Kleinbasel og i Mors de la Pomme. Dødedansen i Bern havde en korsfæstelsesscene i starten, og Vogtherr's træsnit havde en korsfæstelse mod slutningen. .

Bogtrykkeren har fået et problem, fordi billedet af Døden med pil var forsvundet mellem 1489 og 1520, så han kun havde tre billeder af Døden tilbage. Derfor har han fyldt den tomme plads op med de 3 små kranier fra titelbladet. For detaljer: Se siden om Lav din egen dødedans.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

domherre...: præst ved en domkirke. Domherrer levede et regelbundet liv, "vita canonica" og kaldes derfor også kannikker ("canonicus" i teksten).
Dødens underlige udtalelse er forklaret her.
Prebender...: Stipendier fra domkirkens indtægter, der tildeles domherren.
Prælat...: Højtstående gejstlig.
Se siden om Guds sår.