Døden fra Lübeck

Abbed, Korsridder og Læge

De abbet

Ach, hadde ik dat ghe-
holden myt flyd
Mit al mynen broderen,
de myt my syd,
Dat queme my nu to
groter bathe;
Och, hadde ick Gode
in dessem stathe
Also ghedenet in rech-
ten truwen,
So mochte ik dar nu
ewich up buwen.

Abbeden

Doctor in artzedye

Ach God, hir is gantz
klene rath,
Dyt water is vorwa-
re gantz quath,
De ferwe is swarth,
grön unde roth,
Ick see dar in den byt-
teren doth.
Up der appoteken is
nicht eyn krud,
Dat jegen den doet
kan wesen gud.

Lægen

De doet to dem Abbet

Her abbet, geystlike vader, di mene ik gantz,
Kum hastygen in den dodendantz.
In velen capittelen hefstu gewesen,
Dar dines ordens regel wart gelesen:
Hefstu di wol dar na gericht
Myt dynen broderen, so fruchte nicht.

De doet tom crützheren

Her meyster van dem Düdeschen orden,
Ik wil myt di dagen in korten worden,
Di helpet nicht lenger staet efte ghelt:
Volge my na up eyn ander felt.
Hefstu barmhertich ghewest dynen armen,
So wil sik God diner wedder erbarmen.

De crützhere

Ridderen af Tydske orden

Seet, wo greselik synt
desse word. Nüwerl-
de hebbe ik der gheliken
hord. Unse orden strec-
ket syk wente an de Tor-
kye. Dorch Prützen, Lyf-
lant went an de Wallach-
ye. Dyt alle kumpt my
nu weynich to baten.
Help my nu, Maria, so
werde ik nicht vorlaten

De dot to dem doctor

Her doctor, dantze myt,
holth an de hand.
Du hefst my nenen boden sand.
God, de hogeste arste unde de beste,
He helpet erst unde ok in dat leste,
Al, de öm denen uth hertens grunt,
Maket he ewich an der selen gesunt.

N.B.: Bogen skal læses fra højre mod venstre: Først Dødens anklage, så den døendes svar. Her forneden bringes teksten dog i den rigtige (logiske) rækkefølge: Den plattyske tekst i "bogen" foroven er moderniseret for at gøre den lettere at læse. Kig evt. her for den originale tekst.

Døden til abbeden

Hr. Abbed, gejstlige fader, dig mener jeg helt,
kom hastigt ind i dødedansen.
I mange kapitler har du været,
hvor din ordens regel var læst(1):
Har du rettet dig godt derefter
med dine brødre, så frygt ikke.

Døden til korsridderen

Hr. Mester af den Tyske Orden,(2)
jeg vil forhandle med dig i korte ord:
dig hjælper ikke længere stand eller penge;
Følg efter mig på et andet felt.
Har du været barmhjertig mod dine fattige,
Så vil Gud til gengæld forbarme sig over dig.

Døden til lægen

Hr. Doktor, dans med, hold i hånden.
Du har ikke sendt bud efter mig.
Gud, den højeste læge og den bedste;
han hjælper først og også i det sidste.(4)
Alle de der tjener ham af hjertens grund
gør han evigt sund i sjælen.

Abbeden

Ak, havde jeg holdt den med flid
med alle mine brødre, der er med mig,
det kom mig nu til stor nytte;
Åh, havde jeg Gud - i dette embede -
således tjent med rette trofasthed,
så kunne jeg nu bygge på det for evigt.

Korsridderen

Se, hvor græsselige er disse ord,
aldrig har jeg hørt noget lignende.
Vores orden strækker sig til Tyrkiet,
gennem Preussen, Livland(3) til Vallakiet.
Det hele kommer mig nu [meget] lidt til nytte.
Hjælp mig nu, Maria, så bliver jeg ikke forladt.

Lægen

Ak Gud, her er meget lidt råd [udvej],
Vandet(5) er stadig helt slemt,
Farven er sort, grøn og rød,
Jeg ser deri den bitre død.
På apoteket er der ikke en [læge]urt,
der kan [gøre] godt mod Døden.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

regel / Kapitel...: De gejstlige boede i den katolske Tid under Studiet og Uddannelsen ofte sammen og maatte rette sig efter en for dem alle gældende regel; i deres daglige Forsamlinger læstes et stykke af Reglen höjt; deraf skal navnet Kapitel (capitulum) være opstaaet, först som benævnelse paa Forsamlingen, dernæst for Korporationen
(Wetzer und Welte, Kirchenlexicon 2. Aufl II, 1826).
Tyske orden...: Ridderorden grundlagt 1190 og nedlagt 1809 af Napoleon. Tyskere og skandinavere tog på korstog mod "hedningerne" i Østersøområdet - som fx Estlandstoget i 1219, hvor Dannebrog faldt ned fra himmelen.
Livland...: Område ved Østersøen. Siden 1919 delt mellem Estland og Letland.

Det er ikke det rene blær, ridderen kommer med: den Tyske Orden kontrollerede Preussen og store dele af Baltikum. De havde bl.a. købt Danmarks del af Estland af Valdemar Atterdag.

Gud er den højeste læge og den bedste? Jeg troede, Gud var ansvarlig for den sorte død, som en straf over mennesket.

Gad vidst, hvem Døden regner som den næstbedste læge. Typhoid Mary?

Vandet...: Urinprøve. Uundværlig del af middelalderens lægekunst. Bemærk flasken i lægens hånd.