Døden fra Lübeck

Kardinal og Biskop

De Cardinal

Deus meus, God, wes
myner jo nu dechtich.
Al byn ick in stathe
hoch unde mechtich
Gheholden, de stede
der hilgen apostel,
Werdich geachtet ja
ach so kostel,
De doet wyl my dyt
gantz vorderven.
God gnade my, wen-
te nu moth ick sterven.

Kardinalen

De bisschop.

Pax Domini unde syne
grote barmherticheyt
Mothe my nu jo syn
bereyt.
Wo eyn recht bisschop
schal leven,
Dat heft Paulus tho
Thimotheo schreven.
Dat bedencke ick nu in
myneme lesten.
O God, ghetruwe her,
de föge yd tome besten.

Biskoppen
Døden med spaden

De dot tome cardinal

Her Cardinal, tret her
an mynen dantz,
Ick mene dy ernstlyk,
heel unde gantz.
Dyn apostelyke staeth
unde werdicheyt
Wert nu gantz unde
heel nedder gheleyt,
Jo hogher stath di God
heft ghegeven,
Jo grotter rekenschop:
dyt merke even.

Døden med leen

De dot tome bisschop

Her bisschop, du werst
nu geföget to der erde.
Eyn bisschop is eyn
gheystlik herde.
Hefstu de schape Cristi
gheholden in acht,
Nicht vorstroyet, men
men ghevödet unde wacht
Dar suss alle prelaten
synt to vorplicht:
Bystu so, dantze vort,
fruchte nicht.

N.B.: Bogen skal læses fra højre mod venstre: Først Dødens anklage, så den døendes svar. Her forneden bringes teksten dog i den rigtige (logiske) rækkefølge: Den plattyske tekst i "bogen" foroven er moderniseret for at gøre den lettere at læse. Kig evt. her for den originale tekst.

Døden til kardinalen

Hr. Kardinal, træd her an til min dans.
Det er dig, jeg mener - alvorligt, helt og holdent.
Din apostel-agtige stand og værdighed
bliver nu helt og aldeles lagt ned.
Jo højere stand, Gud har givet dig,
jo større regnskab: Bemærk dette nøje.

Døden til biskoppen

Hr. Biskop, du bliver nu føjet til jorden.
En biskop er en gejstlig hyrde.
Har du holdt Kristi får i agt,
ikke spredt, men fodret og overvåget,(1)
sådan som alle prælater(2) er forpligtigede:
Er du sådan, dans frem, frygt ikke.

Kardinalen

Deus meus, Gud, tænk på mig nu.
Skønt jeg i stand er høj og mægtig,
holder de hellige apostlers plads,
værdigt agtet, ja, ak så kostbar,
vil Døden mig det hele fordærve.
Gud nåde mig, for nu skal jeg dø.

Biskoppen

Guds fred og hans store barmhjertighed.
Måtte jeg nu være beredt
som en rigtig biskop skal leve;
Det har Paulus skrevet til Timoteus.(3)
Det betænker jeg nu i min sidste [stund].
Åh Gud, trofaste herre, sammenføjningen(4) det [er] til det bedste.

Speygel der Leyen, Biskop
Mohnkopf, Speygel, Biskop
Speygel der Leyen, Biskop #2
Mohnkopf, Speygel, Biskop #2

Underligt nok havde Mohnkopf-trykkeriet et andet billede af en biskop - komplet med mur og bakket landskab.

Mohnkopf-trykkeriet brugte billedet i Euangelia fra 1492 og i Speygel der leyen, hvor det skulle forestille den hellige Augustin.

Hans Tausens svar til biskoppen af Odense
Tausen

Hvorom alting er, (gen)brugte Hans Vingaard billedet af biskop nr. 2 i 1529 i Hans Tausens svar til biskoppen af Odense's sendebrev, hvor billedet skulle forestille nævnte biskop af Odense. Denne bog blev i 1987 genoptrykt i "Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-1530".

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Fårene er menigheden, der skal fodres med Guds ord. Som der står i psalmerne: »Deel med oss thit daglige brød, spijss oss thijne ord oc naade« og »wortt daglige brødt, som siælen skall bespise. Jeg meen thit hellige Guddomsord«.
Prælat...: Højtstående gejstlig.
Paulus 1. brev til Timoteus 3, 2-7: »[...] En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. [...]

Bemærk, at den tyske forfatter formoder, at læserne er bekendt med indholdet af Paulus' epistler. I den danske oversættelse er oversætteren ikke så sikker på sine læseres bibelkundskaber og skynder sig derfor at forklare, hvad det var Paulus skrev: "Huorledis huer Biscop bør ath vere / wstraffelig, och altid Guds ords lære".

Sammenføjningen...: Jvf. Dødens ord: "Du bliver føjet til jorden".