Døden fra Lübeck

Paven

Ok hebbe wy des grote vorfarenheyt,
Wo yd alle dage fuste gheyt.
Hirumme latet jw dyt vor ogen staen,
Wente in korter tyd möthe gy dar an,
De doet sendet jw neenen breff,
He kumpt slyken recht so eyn deff.

De doet.

In dessen dantz essche ick jw alle,
Wo vele juwer ock is in deme talle,
Komet an, gy möthen doch mede,
Altes nicht helpen jw de wedderrede.
Nicht spare ick wer adel efte jöget,
Neen gelth, stath, wyszheyt efte döget.
Weset altomale by tyden bereyt,
Komet alle heer in mynen kreyt.
Ick wyl jw up de erden strecken
Unde ernstlick eynen foeth lenger recken,
He sy olth, junck, arm efte ryke,
Ick neme se mede al ghelyke.
Des mynschen levent is in der jöget
Vorfullet myt sunden unde veler undöget,
Sus spare ick ok nicht jöget, wo yd gha,
Unde dantze sus vore, Folget alle na.

 

 

De Doet sprickt vort an
alsus to deme pawese.

De doet

Her pawes, dy mene
ik, wes hastigen rede,
Du holdest up erden
de hoghesten stede,
Eyn vicari Cristi, de
hogheste prelate,
Dantze du vor an
nach dyneme state.
Hefstu dit hilge ampt
wol vorstaen,
So magstu nu frolik
vor den Heren gaen.

Døden med leen
Paven

De pawes

God vorbarme dy o-
ver my, miserere mei,
Maria helpe my und
ok de gracia Dei.
Al byn ick to grotem
stathe uth vorkoren,
So byn ick doch ghe-
west vele vorworen
Der kristen wolfart
betrachten myt flyth.
Here, wes des andech-
tich, yd is nu recht tyd.

Den plattyske tekst i "bogen" er moderniseret for at gøre den lettere at læse. Kig evt. her for den originale tekst.

vi har også stor erfaring med dette
Hvordan det alle dage konstant er gået.
Derfor lad jer det stå for øjnene,
for om kort tid skal I derhen.
Døden sender jer intet brev,
han kommer snigende lige som en tyv.(1)

Døden

Til denne dans beder jeg jer alle,
Hvor mange I end er i antal,
kom her I skal dog med -
det hjælper slet ikke at modsige.
Jeg sparer hverken adel eller ungdom,
ikke penge, stand, visdom eller dyd.
Vær allesammen beredt i tide,
kom alle her i min kreds.
Jeg vil jer på jorden strække
og alvorligt række jer en fod længere.(2)
Han være gammel, ung, fattig eller rig,
Jeg tager dem med - alle på samme måde.
Menneskets liv er i ungdommen
fyldt med synder og mange laster
Så sparer jeg heller ikke ungdom, hvor den går,
og danser således for.(3) Følg alle efter.

Døden taler frem og
således til paven.

Døden

Hr. Pave, dig mener jeg, vær hurtigt parat.
Du holder på jorden det højeste sted.
En stedfortræder for Kristus, den højeste prælat.(4)
Dans du for(3) efter din stand
Har du bestyret det hellige embede godt,
Så kan du nu gå glad [frem] for Herren.

Paven

Gud forbarm dig over mig, miserere mei,(5)
Maria hjælp mig og også Guds nåde
Skønt jeg er udkåret til stor status,
så har jeg dog været meget for travl
til at overveje kristendommens velfærd med flid.
Herre, vær opmærksom på dette, det er nu rette tid.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Prædikanten citerer her fra bogen "Zwiegespräch zwischen Leben und Tod" fra ca. 1484:

God sprack mit synem hilgen munde:
Waket unde bedet to aller stunde,
De dod sendet ju neynnen breff,
Mer he kummet slikende alse eyn deff.

Se i øvrigt denne note om Døden som en snigende tyv.

Række jer en fod længere...: Det var almindeligt i tidens litteratur, at Døden strækker de døende. Helt tilbage fra Homers Odysse, 2. sang, linie 100: »da ham fra jord bortrykker den langthenstrækkende døds-mø«. I det aktuelle tilfælde citerer forfatteren (igen) fra "Zwiegespräch zwischen Leben und Tod":

Ik wil dy uppe de erden strecken
Unde eynnen vot lengher recken.

danse for. . .: at danse for er at udføre trinene, så partneren eller publikum kan lære dansen.
Prælat...: Højtstående gejstlig.
Miserere mei...: Miserere mei deus er starten af Salmernes Bog 51 og betyder "Gud, vær mig nådig".