Døden fra Lübeck

Dodendantz

Dansen:

Prolog
Pave
Kardinal
Biskop
Kejser
Kejserinde
Konge
Hertug
Abbed
Korsridder
Læge
Domherre
Sognepræst
Munk
Ridder
Official
Eremit
Borgmester
Nonne
Købmand
Junker
Jomfru
Borger
Begine
Nar
Håndværker
Student
Bonde
Rytter
Håndværkersvend
Amme med barn

Dodendantz er trykt i Lübeck år 1520. Den består af 424 linier, hvoraf ca. 2/3 er taget mere eller mindre ordret fra Des dodes dantz fra 1489. Teksten er også kraftigt påvirket af dødedansen i Berlin.

Dodendantz.
Dodendantz

Billederne er de samme som i Des dodes dantz, men billedet af Døden med pil optræder ikke, så det er åbenbart gået tabt i mellemtiden. Der er i alt 30 mennesker, idet kirkeværgen udgår, og erstattes af official, præst og nar. Disse 3 nye deltagere får ikke noget mur-og-bakket-landskab billede.

I Dodendantz taler Døden til menneskerne, der svarer ham, men billederne viser stadig Døden på højre side (der kigger til venstre) og menneskerne på venstre side (der kigger til højre), så man skal læse Dødens opfordring på højre side først og derefter personens svar på venstre side.

Dodendantz. De tre kranier er et af de tricks, trykkeriet måtte bruge, fordi Døden-med-pil manglede.
Dodendantz, Domherren og sognepræsten

I forhold til Des dodes dantz er versene forkortet fra ca. 30 linier til 6. Dette gør, at teksten ofte virker flyvsk - med huller i logikken. Til gengæld har denne tilsyneladende strenghed har fået nogle forskere til at spørge om, Dodendantz er ældre end Des dodes dantz?

De forskere, der påstår den slags (og de litteraturbøger, der efterplaprer) kan ikke have haft et eksemplar af Dodendantz i hånden (Meyer har læst en afskrift). I virkeligheden er Dodendantz meget rodet. Man skal læse højre sideopslag før det venstre, og to gange glemmer Døden selv denne rækkefølge - nemlig med kejserinden og domherre. Den manglende Død-med-pil har givet trykkeren store udfordringer, når han skulle nøjes med 3 billeder af Døden (for at forstå hvorfor, må du lave din egen dødedans). Og så er der bemærkningen om bollen, der er på.

Ind-
ledning

Kilder

De fleste af billederne er taget fra Den Gamle Danske Dødedans og enkelte er taget fra Des dodes dantz. Teksten er taget fra Wilhelm Mantels' bog Der Todtentanz in der Marienkirche zu Lübeck. Men det ville ikke have været muligt at reproducere bogen - endsige oversætte den - uden Timothy Sodmanns anbefalelsesværdige genoptryk fra 2001.

Bemærk, at "u" og "v" er byttet om en del steder for at gøre teksten nemmere. Det samme gælder "i", "y" og "j". Egennavne (som f.eks. "Gud") har fået stort begyndelsesbogstav, og der er tilføjet en masse tegnsætning.

Yderligere information


Op til Døden fra Lübeck