Døden fra Lübeck

Studenten

Studenten

De Studente

Non non expectate(1), beide wat, it is noch nein tît.
Ik hebbe studeret mit grotem vlît;
Dâr en wolde ik nein gelt ane sparen,
Up dat ik vor einen gelêrden man mochte varen.
In den seven vrien kunsten(2) plach ik jo to wunderen,
Unde ik hebbe geleret eine islike bisunderen.
Vaken hebbe ik gekregen scharpe correxien,
So wan ik jo plach to vorsumen de lexien.
Up der bursen sat ik tavende wat so lange,
Wi drunken scharpe, dârvan is mi so bange
Im dem hovede unde ôk in dem magen.
Schal ik alrede sterven in minen jungen dagen,
Dat do ik nicht gerne unde gans node.
Ach mochte ik appelleren mit dem dode,
Dat desse sake worde vele jâr vorlenget,
De mit mi so ernstliken is betenget.
Ach leider nein, dat is impossibile,
Wente mi is in alle minen ledematen we,
In dem rugge, in den siden unde ôk in dem magen,
In den benen, in dem halse wente to minem bragen.
Hîrumme spreke ik: miserere mei deus,(3)
Vorlât mi nicht, wente du bist mîn here et redemptor meus.

Døden med pilen

De doet

Ja, ja, her domine efte Johannes, wo ik di schal heten,
Miserere mei sechstu to dem heren, des machstu geneten,
Wente van siner groten barmherticheit
Mach di dat ewige levent wesen bereit
Unde nicht van diner kunst, de du hefst geleret,
Wente dine werke hefstu vaken vorkeret.
De lere des hilgen ewangeliums hefstu nicht vlitichlîk gesocht,
Men sunder Godes vruchten dîn levent alsus hengebrocht.
Dat gelt, dat di dine elderen int studium hebben gesant,
Dat hefstu ein dêl nicht wôl bewant,
Vortêrt unde togebracht mankt wilder partie,
Ein dêl in der bursen, in krogen unde ôk up der corlie.
Dorch Got dedestu di nein grôt ungemak,
Men du haddest eine conciencien so rume alse ein hoppensak.
Alsus woldestu dorch Got nouwe ein wort vordregen,
Men di môste men placebo seggen(4) unde dôn alderwegen.
Geschach di ichteswat entegen, so woldestu vort to Rome laden
Mit ban, up dattu dinen evenminschen brochtest to schaden.
Mit drinken, spelen hefstu den hilgen dach hengebracht,
Des vasteldages vaken gegetten hefstu klene geacht,
Dârto vorboden spise, sunder e gelevet,
Dârmede gi halfpapen den leien quade exempel gevet.
Bistu unschuldich, so is van di dit nicht geschreven;
Umme dine rechtverdicheit wert di Got den hemmel wol geven.  

Studenten Døden til studenten Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Non non, expectate...: Latin for "nej, nej, vent!".
correxien...: Latin for "irettesættelser".
lexien...: Latin for "lektioner".
redemptor meus...: Latin for "min forløser / frelser".
dominus...: Latin for "herre".
De syv frie kunster . . .: Septem artes liberales var de studier, frie mænd tog ved universitetet for studiets egen skyld, i modsætning til de uddannelser, man tog af økonomiske årsager som f.eks. håndværk og jura.

Første del af studiet var de tre formale fag, grammatik, retorik og dialektik, tilsammen kaldt trivium (latin: tre veje). Disse sproglige fag gav grundlaget for det videre studium. I dag betyder trivium stadig »noget der er let at komme frem til«.

De studerende kunne nu kalde sig baccalaureus, der stadig findes i titlen bachelor. Den oprindelige betydningen af baccalaureus var riddersvend eller væbner. Ordets etymologiske rod er ukendt, men da det minder om bacca lauri (latin for laurbær), var det oplagt at "krone" de studerende med laurbærblade (selvom det altså burde have været laurbær-bær).

Næste del af studiet var de reale fag astronomi, geometri, aritmetik og musik - kaldet kvadrivium, fire veje. Derefter kunne man kalde sig Magister artium liberalium, der stadig overlever i engelsktalende lande som "master of arts".

Miserere mei deus er starten af Salmernes Bog 51 og betyder "Gud, vær mig nådig".
placebo seggen..: "seggen" er plattysk for "at sige".

Dødsmessen startede med "Placebo Domino in regione vivorum" (jeg vil behage Herren i de levendes land). At "sige placebo (Domino)" betyder at sige noget, som man ved, folk gerne vil høre. Selvom placebo kun betyder "jeg vil behage", kom det hurtigt til at betyde "jeg vil behage gennem snyd" og den betydning har ordet jo stadig i medicinalbranchen.


Op til Des Dodes Dantz