Døden fra Lübeck

Domherren(1)

Se kommentarer forneden.

Domherren

De Canonnik

Help Got, du werdige hilge drevoldicheit,
Wo rechte we mi mîn herte deit!
En quam ik nu in so grote nôt,
Ik denke, wer dit si de natûrlike dôt.
Dârup hebbe ik noch nicht vele danken gesat;
Mine provene hebbe ik ôk noch nicht lange gehat,
Se is wol vêrteinhundert gulden wêrt,
Ok hebbe ik dâr wol drehundert dockaten na vortêrt
Mit dem, dat ik vorschenkede in dem hof to Rome,
Er ik wart geheten ein canonnik in unsem dome.
Tovoren wart ik to Kollen in dem rechte ein baccalarius,
Dârna to Lubek ein rike vicarius.
Hadde ik mîn dink recht dârna gevlegen,
Ik hadde noch twe vette provene gekregen,
Dârto eine gracien mit guder probenden,
Dit stunt altohope to minen henden.
Nu bin ik êrst to state gekomen
Unde vor einen prelaten upgenomen.
Bischop to werden dat mochte mi ôk noch wol beschên,
Wolde de dôt noch lenger hebben mit mi oversên.
Des besten, des ik mi nu hîrût berade,
Is dat ik Gode bidde umme sine gnade,
Dat he dorch sine gruntlosen milden barmherticheit
Mi jo nu wil geven sine ewigen salicheit.

Døden med pilen

De doet

Her dômhere, proficiat bona dies,
Wan du vorgetten wordest van mi, dat were wat nies.
To Kollen in dem studium dâr en hebbe ik di nicht gesocht,
Men hîr hefstu nu dîn levent to einem ende gebrocht,
Unde dinen vetten proven dâr sechstu vele af,
Se helpen di nu nicht ein haverkaf.
Willich armôt were diner selen nu beter arstedie,
Wan al dat quâtzen unde ôk da vreterie.
Dârvan du dinen lîcham hefst geholden so vet
Unde de sele gans sere in vare geset
Mit simonia, hovart unde giricheit
Unde welken andere sunden dâr vele van gescreven steit.
Dit wert nicht gesecht to di alleine,
Men alle de anderen papen ik ôk dârmede meine.
He si provest, deken, vicarius efte officiante,
Cappellân, soccentor, koster efte ein ander slafante.
Wo gi mit den armen clerken plegen to appelleren
Mit vôrsate, dat se alle êr gelt scholden vorteren.
Al is dit geistlîk recht, it wroget doch de conciencien;
Got wil hîrvan sulven afspreken de rechten sentencien.
Men vindet mannige innige prêsters van einem reinen leven,
Vorvullet mit dogeden; van den is dit nicht geschreven.

Vi får en masse konkrete oplysninger om Domherren:

Mine provene hebbe ik ôk noch nicht lange gehat,
Se is wol vêrteinhundert gulden wêrt,
Ok hebbe ik dâr wol drehundert dockaten na vortêrt
Mit dem, dat ik vorschenkede in dem hof to Rome,
Er ik wart geheten ein canonnik in unsem dome.
Tovoren wart ik to Kollen in dem rechte ein baccalarius,
Dârna to Lubek ein rike vicarius.
Hadde ik mîn dink recht dârna gevlegen,
Ik hadde noch twe vette provene gekregen,
Dârto eine gracien mit guder probenden,
Dit stunt altohope to minen henden.
Nu bin ik êrst to state gekomen
Unde vor einen prelaten upgenomen.
Bischop to werden dat mochte mi ôk noch wol beschên,
Wolde de dôt noch lenger hebben mit mi oversên.
Mit indtægtsgivende embede har jeg ikke haft længe,
det er vel 1.400 gylden værd.
Jeg har også betalt 300 dukater [for embedet],
foruden det jeg skænkede ved hoffet i Rom,
før jeg blev kaldt kannik(1) i vores domkirke.
Inden da blev jeg i Köln student(2) i jura,
derefter [blev jeg] en rig vicarius(3) i Lübeck.
Havde jeg derefter gjort tingene rigtigt,
havde jeg fået to fede indtægtsgivende embeder mere,
dertil et side-embede med gode prebender,(4)
det stod altsammen til min rådighed.
Nu er jeg lige kommet til rang
og blevet en prælat(5)
Biskop at blive, det kunne vel også ske for mig,
ville Døden noget længere have overset mig.

Kannik Døden til Domherren Den yderst ambitiøse domherre har altså lige købt(!) sine embeder, han har læst jura i Köln og har ambitioner om at blive biskop.

Det har længe været foreslået, at beskrivelsen skulle dække en virkelig person. Hartmut Freytag har derfor undersøgt sagen nærmere og skrevet artikelen »Meint der Lübecker Totentanz von 1489 (1496) einen historischen Domherrn?« i Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 68 (1988), side 215-224.

I tiden 1450 - 1489 har ialt 7 lübeckere bestået jura-studiet i Köln. Enkelte af disse kan udelukkes, men resten findes der ikke oplysninger nok om. Det er altså ikke muligt at be- eller af-kræfte teorien.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

domherre . . .: præst ved en domkirke. Domherrer levede et regelbundet liv, "vita canonica" og kaldes derfor også kannikker ("canonnik" i teksten).
baccalarius / student...: Se noten om de 7 frie kunster.
Vicarius . . .: Afløser for domherren.
Prebender . . .: Stipendier fra domkirkens indtægter, der tildeles domherren.
Prælat . . .: Højtstående gejstlig.

Op til Des Dodes Dantz