Døden fra Lübeck

Des dodes dantz

Des dodes dantz er trykt i Lübeck år 1489. Bogen bygger løst på maleriet i Mariakirken.

Dansen:

Indeks
Indledning
Døden til paven
Paven
Kejser
Kejserinde
Kardinal
Konge
Biskop
Hertug
Abbed
Ordensridder
Munk
Ridder
Domherre
Borgmester
Læge
Junker
Eremit
Borger
Student
Købmand
Nonne
Håndværker
Kirkeværge
Bonde
Begine
Rytter
Jomfru
Håndværkersvend
Amme med barn
Efterord

Des dodes dantz har fire forskellige billeder af Døden, der bringes flere gange. For at illustrere de 28 mennesker benyttes 26 træstokke, idet billedet af borgeren er det samme som af kirkeværgen, og billedet af ynglingen er det samme som af håndværkersvenden.

Menneskerne står på venstre side og kigger til højre, medens Døden står på højre side og svarer dem, så deres blikke mødes på midten. Eksemplet forneden viser kejserinden og Døden med spade.

Des dodes dantz, Kejserinden
Kejserinden og Døden.
Des dodes dantz, titelbladet.
Des dodes dantz, titelblad

Titelbladet til Des Dodes Dantz starter med de manende ord: "O mynsche dencke wor du bist her ghekomen vnde wattu nu byst. unde wat du schalt werden in korter vryst." (Oh menneske, tænk på, hvorfra du kommer, og hvad du nu er, og hvad du skal blive om kort tid), hvilket er et citat fra slutningen af bogen. Derefter kommer der et indeks.

Des dodes dantz består af 1686 linier, 4 gange så mange som maleriet i Mariakirken, hvilket gør det til den længste eksisterende dødedans overhovedet. Teksten er naturligvis inspireret af maleriet i Mariakirken, men der citeres også flittigt fra samtidens andagtsbøger, som "Zwiegespräch zwischen Leben und Tod" og "Boek der profecien, epistelen vnde des hylgen ewangelij auer dat gantze yar mit velen glosen".

De ekstra linier bruges til at gøre rækken af dansere bredere, således at dødedansen bliver et spejl af samfundet. Ikke alene bliver antallet af dansere udvidet med 4, men nogle af de andre bliver ændret for at gøre dem mere generelle, så læseren bedre kan identificere sig med dem. For eksempel bliver ågerkarlen i Marienkirche erstattet af borgeren(1) (helt ærligt, hvor mange ågerkarle er der i én by?).

På samme måde bliver karteusermunken ret og slet til en munk, og Døden siger »du kan være en...« efterfulgt af en lang liste af hellige ordener: »en cartuser efte ein benedictiner, Ein bernardusmonnik efte ein augustiner, Van dem orden Franciscus, Dominicus efte Anscharius, Ut sunte Martens klôster, Brixius efte van sunte Hilarius...«. Håndværkeren skal høre på en liste over 98 håndværk, der lyder som en libretto af Gilbert og Sullivan, og til jomfruen nævner Døden navnene på 70 piger, der også skal med i dansen.

Udgivelser og navngivning

Des dodes dantz blev genoptrykt i 1496. For at gøre det mere besværligt fik bogen her en ny titel, "Dodendantz". I resten af dette site refererer navnet "Dodendantz" til bogen fra 1520.

I 1489-udgaven kommer teksten i én lang køre. Der er meget lidt tegnsætning, men hver linie starter med et stort bogstav, der er fremhævet med rødt. I 1496-udgaven har man valgt at skrive hver linie for sig (undtagen øverst på siden, hvor billederne tager for meget plads).

Teksten blev genudgivet i 1876 af Baethcke, der moderniserede stavemåden meget. Et typisk eksempel er den allersidste linie:
    "Ghedichtet vnde ghesath in der keyserliken stad lubeck na der bord ihesu cristi ..." (original)
    "Gedichtet unde gesat in der keiserliken stat Lubek na der bort Jesu Cristi ..." (Baethcke)
På samme måde kaldte han sin bog for Des dodes danz - altså uden "t".

Kært barn har som bekendt mange navne, og Des dodes dantz omtales ofte som speigel des dodes (dødens spejl), efter nogle linier i værket:

Den speyghel des dodes, de hir na volgende is;
Alsus halet de doet uns allen, dat is wys.
Døden spejl, der her følger efter;
Således tager Døden os alle, det er vist.

Kun kapitel 1 og lægen er oversat til dansk. Dette skyldes bl.a. tekstens størrelse og mine manglende evner, men især at meningen med dette site er at præsentere de primære kilder. Dødedansene er digte, og en ord-for-ord oversættelse ville hurtigt blive kedelig. Der henvises til den plattyske ordbog.

Titel Indeks 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel Døden med leen Pave Døden til paven Kejser Døden til kejseren Kejserinde Døden til kejserinden Kardinal Døden til kardinalen Konge Døden til kongen Biskop Døden til biskoppen Hertug Døden til hertugen Abbed Døden til abbeden Ordensridder Døden til Ordensridderen Munk Døden til munken Ridder Døden til ridderen Kannik Døden til kannikken Borgmester Døden til borgmesteren Læge Døden til lægen Junker Døden til junkeren Eremit Døden til eremitten Borger Døden til borgeren Student Døden til studenten Købmanden Døden til købmanden Nonne Døden til nonnen Håndværker Døden til håndværkeren Kirkeværge Døden til kirkeværgen Bonde Døden til bonden Begine Døden til beginen Rytter Døden til rytteren Jomfru Døden til jomfruen Svend Døden til svenden Amme Døden til ammen Kapitel 61 Kapitel 63 Kapitel 64 Kapitel 65 Kapitel 66 Kapitel 67 Kapitel 67 Afslutning

Kilder og Links

Yderligere information

Fodnoter: (1)

På den anden side er det også meget muligt, at danseren på maleriet oprindeligt var en borger. Se siden om von Melle: Ågerkarl eller Borger?